Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alımı yapacağını ilan etti. Yayımlanmış olan ilana göre Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere sözleşmeli olarak personel alımı yapacağını ilan etti. Yayımlanmış olan duyuruya göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrası kapsamında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Harita Dairesi başkanlığında çalıştıılmak üzere 2 sözleşmeli pilot alımı yapacağını yayımladı.

Başvuru Şartları Nedir?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı yapacak olup adaylarından 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesinin birinci fıkrasının A bendinin 1, 4,5,6,7 ve 8. şartları taşımak, Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, Daha önce çalıştığı kamu kurumu veya kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak, 

Türk Silahlı Kuvvetleri veya hava uçuş eğitim kurumlarından pilot lisans ve sertifikasına sahip olmak, Ülke genelinde çalıştırılmayı, Ulusal ve uluslararası yapılacak tüm uçuşlarda görevlendirilmeyi kabul etmek, Verilen görevi 7/24 yerine getirmek için şartları kabul etmiş olmak, SHGM SHY-1uyarınca alınmış "Uçuş Ekibi Lisansı" na sahip olmak,

Toplamda en az 1000 saat uçmuş olmak (Simülatör uçuşları hariç) ve bu uçuşlarını SHGM kurallarına göre düzenlenmiş "Pilot Uçuş Kayıt Defterinden" belgelemek, Başvuru tarihi itibarı ile ICAO EK-1 / SHT-MED’e göre 1. Sınıf sağlık sertifikasına (OML kısıtlaması bulunmayan) sahip olmak ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nınt icari pilot şartlarına uygun olmak ve SINIF-1 Uçuşua Elverişlidir diye sağlık raporuna sahip olmaları gereklidir.

Başvurular Nasıl Ne Zaman yapılacak?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli kamu personeli alım ilanına başvuru yapacak adaylar başvurularına 25 Mart 2019 tarihi itibari ile başlayabilir ve en geç 29 Mart 2019 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Adaylardan Başvuru esnasında Kimlik belgesi, Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, Eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti, Özel şartlar ve sağlık şartlarında belirtilen belgeler istenmekrtedir. Ayrıca İlanın tam metninde bulunan “Sözleşmeli Pilot Nitelikleri” başlıklı form 2 nüsha olarak doldurulacak olup, bir tanesi müracaat edilen birime teslim edilecek, diğer nüshası sözlü sınav esnasında adayların yanında bulundurulacaktır.

İlanın tam metni

Editör: TE Bilisim