Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2021 yılı Aralı kayında 100 kişilik Kamu Personeli alımı yapacağını bildirmişti. Başvuruların alınması ile asil olarak seçilen adayların ataması yapılmıtı. ANcak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden gelen son dakika duyurusu ile atama işlemlernde sorun olan adayların veya işlemleri geçersiz olan adayların yerine yedek adaylar atanmıştır. Bu seviyede Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu kapsamında atama listesi paylaşıldı.

100 Kamu personeli Alımı İçin Gelen Duyuru:

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra birimlerinde çalıştırılmak amacıyla alınacak 100 adet Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna asil olarak atanmaya hak kazandığı halde, atanmak için başvurmayan veya atama hakkından feragat eden adayların yerine, 19/01/2022 tarihli duyurumuzda ilan edilen ve ekli listede isimleri belirtilen yedek adayların atamaları yapılacaktır.

Belge Teslim Tarihleri Açıklandı!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne yedek adaylardan atama için gelen duyuruya göre adaylar aşağıda verilen belgeleri 11 - 31 Mart 2022 tarihleri arasında teslim etmeleri gereklidir. Belge teslimleri PDF formatında hazırlanarak 31 Mart 2022 tarihine kadar (https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr) internet adresinden giriş yapılmak suretiyle elektronik ortama aktarılacaktır. Kurum tarafından talep edilmesi halinde evrakların fiziki olarak ibraz edilmesi gerekecektir.

İstenen Belgeler:

1. Son altı ay içerisinde çekilmiş, Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun fotoğraf sisteme yüklenecektir.

2. Personel Beyan Formu (https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr adresinde yer alan form elektronik ortamda doldurulduktan sonra çıktısı alınarak ıslak imza ile imzalanıp taranarak sisteme yüklenecektir.)

3. Mal Bildirimi Formu (https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr adresinde yer alan form elektronik ortamda doldurulduktan sonra çıktısı alınarak ıslak imza ile imzalanıp taranarak sisteme yüklenecektir. Formun “Görevi” kısmına “Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi” yazılacaktır.)

4. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr adresinde yer alan form elektronik ortamda doldurulduktan sonra çıktısı alınarak ıslak imza ile imzalanıp taranarak sisteme yüklenecektir. Formun “Unvanı” kısmına “Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi” yazılacaktır.)

5. Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devlet Kapısı "www.turkiye.gov.tr" adresinden alınan belge sisteme yüklenecektir.)

6. Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet Kapısı "www.turkiye.gov.tr" adresinden alınan belge sisteme yüklenecektir)

7. KPSS sonuç belgesi

8. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi

9. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (önlü-arkalı)

10.Sağlık Raporu "Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmadığını" gösteren heyet raporu (Tam teşekküllü Devlet veya Üniversite Hastanelerinden alınacak raporda adayların boy ve kilo bilgilerinin mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.)

11.Özel Güvenlik Kimlik Kartı (önlü-arkalı)

Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Lisans) Yedek Aday Listesi

Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Önlisans) Yedek Aday Listesi

Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Lise) Yedek Aday Listesi