Trakya Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2014

Trakya Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2014

Trakya Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2014

Trakya Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2014

Trakya Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, Hemşirelik bölümü Lisans mezunu olmak şartı ile 2 adet hemşire alınacaktır. Alt kısımda verilmiş olan bilgiler doğrultusunda, aranılan niteliklere, başvuru şekline, başvuru yerine, başvuru zamanına ve başvuru için istenilen belgelere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ARANANILAN NİTELİKLER

1-657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, 2-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, 3-Nöbet usulü çalışmaya engel halinin bulunmaması, 4-Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER

Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde; 1-Nüfus cüzdanı fotokopisi, 2-Diploma veya çıkış belgesinin fotokopisi, 3-2014 KPSSP3 puanını gösteren belge, 4-1 adet fotoğraf ile birlikte Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.) KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra alınmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların isimleri başvuru bitim tarihinden sonraki üç iş günü içerisinde www.trakya.edu.tradresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla alım yapılacaktır. Alınmaya hak kazanan adaylar 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

YORUM EKLE