Ondokuz Mayıs Üniversitesi 80 Sağlık Personeli Alımı! Lise, Ön Lisans ve Lisans

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 80 Sözleşmeli Personel alımı için ilana çıktı. En az lise mezunu adaylar içerisinden Sağlık personeli Alımı Kadro Dağılımı burada.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 80 Sağlık Personeli Alımı! Lise, Ön Lisans ve Lisans

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Personel alımı ilanı yayımlandı. 80 Kişilik boş kadro ile 4/B sözleşmeli personel alımı yapılacak olup alımlarda 2020 yılı KPSS Puanı esas alınarak yapılacak değerlendirme ile lise, ön lisans ve lisans mezunu kadro dağılımı ve detayları haberde.

Lise, Ön Lisans ve Lisans Mezunu 80 Personel Alımı Kadro Dağılımı:

Ondokuz Mayıs Üniversitesine, Hemşire, Laborant, Sağlık Teknikeri ( Tıbbi Görüntüleme, Anestezi, Nükleer Tıp ), Diğer Sağlık Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) alınacak.

KPSS En Az 60 Puan Şartı Aranacak!

Ondokuz Mayıs Üniversitesi personel alımı ilanı için adayların 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak şartı aranacak. Lise KPSSP94, Ön Lisans KPSSP93 ve Lisans KPSSP3 puan türünden almış olmak gerekmektedir.

Genel Başvuru Şartları Ne Olacak?

- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

- 657 Sayılı Kanunun 53’ncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engelli bulunmamak

- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması(askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak.)

- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı fesih etmemiş olmak.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuru Süreci Ne Zaman Yapılacak?

Üniversiteye personel alımı başvuruları 16 Kasım 2021 tarihi ile başlamış olup en geç 30 Kasım 2021 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Adaylar başvurularını sadece Ondokuz Mayıs Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru Belgeleri nedir?

Başvurular sadece aşağıdaki istenen belgeler ile yapılacak.

Üniversitenin Resmi İnternet adresinden temin edilecek Başvuru formu,

  • Kimlik Fotokopisi ve aslı,
  • Diploma Aslı fotokopisi veya mezuniyet belgesi,
  • KPSS Puanı,
  • Erkekler için Askerlik Durum belgesi,
  • 1 Adet vesikalık fotoğraf,

BAŞVURU KILAVUZU

YORUM EKLE
YORUMLAR
Büşra Yılmaz
Büşra Yılmaz - 2 yıl Önce

Temizlik için bile kpss şarttı arancak hale geldk ????????????