Gazi Üniversitesi 200 Sözleşmeli Personel Alacak! Lise, Ön Lisans ve Lisans

Gazi Üniversitesi personel alımı için ilan yayımladı. Farklı kadrolarda olmak üzere lise, ön lisans ve lisans mezunu 200 personel alımı yapılacak.

Gazi Üniversitesi 200 Sözleşmeli Personel Alacak! Lise, Ön Lisans ve Lisans

Gazi Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı yayımladı. Resmi Gazetede 20 Ekim 2021 tarihi ile yayımlanmış olan ilana göre Gazi Üniversitesi 200 kişilik boş kadro ile sözleşmeli Sağlık personeli Alımı yapacak. En Az Lise Mezunu Personel Alımı yapılacak olup haberdar kadro dağılımı, Başvuru şartları ve ilan detaylarını sizlerle paylaşıyoruz.

MEZUNİYETE GÖRE KADRO DAĞILIMI:

Lise Mezunu: 65 Destek Personeli (Hastabakıcı Alımı ), 15 Destek Personeli (Temizlik Personeli),

Ön Lisans Mezunu: 7 Laborant, 3 Sağlık Teknikeri (Anestezi), 1 Sağlık Teknikeri (Radyoterapi), 1 Sağlık Teknikeri (Pataloji), 1 Sağlık Teknikeri (Radyoloji), 1 Sağlık Teknikeri (Radyoloji-DSA), 1 Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji), 4 Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter),

Lisans Mezunu: 95 Hemşire, 1 Biyolog (Viroloji), 2 Biyolog (Patoloji), 1 Biyolog (İmmünoloji), 1 Biyolog (Biyokimya),

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Genel Şartlar:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

Özel Şartlar:

1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,

2- Başvurulan pozisyon itibari ile gerekli 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Kazanan adaylardan Tam teşekküllü hastaneden alınacak nöbet usulünde çalışmasında sakınca yoktur ibareli sağlık raporu ile bu durumu belgelemeleri istenecektir.)

5- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

6- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

DİĞER ÖZEL ŞARTLAR:

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Başvuru işlemleri 21.10.2021 - 04.11.2021 tarihleri arasında yapılabilecektir. Adayların //personelilan.gazi.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

İLANIN TAM METNİ

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2021, 00:38
YORUM EKLE