Süleyman Demirel Üniversitesi Resmi Gazete'de ilan yayımlayarak bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere farklı kadrolarda personel alımı yapılacağını bildirdi. Toplamda 149 kişilik kadro ile en az lise mezunu kadrolar arasından alım yapılacak. Peki alım kadroları nedir? Başvuru şartları nedir? İşte tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz.

İLANIN DETAYLARI:

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Personeli alımı için Diş Hekimliği Fakültesi ve Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğüne sözleşmeli olarak 149 personel alacak. Adaylardan 2018 yılı KPSS puanı ve en az lise mezunu olmak şartı aranacak.

ALIM KADROLARI NEDİR?

Süleyman Demirel Üniversitesi Bünyesine, Ebe, Hemşire, Sağlık Teknikeri, laborant, Rönten Teknisyeni, Diğer Sağlık Personeli, Biyolog, Diyetisyen,Fizyoterapist, Psikolog ve Eczacı alımı yapılacak.

ÜNİVERSİTE HASTANESİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ KADROLARI:

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KADROLARI:

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum olmamak,
  • Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
  • Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
  • Erkek adaylar için askerliini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,
  • Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

4- Adayın başvurduğu unvan niteliğine göre 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

5- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir).

BAŞVURULAR BAŞLADI!

Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için başvuru sürecini başlattı. Başvurular en geç 20 Temmuz 2002 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda ikbasvuru.sdu.edu.tr web sayfasından online başvuru şeklinde yapılacaktır.

İLANIN TAM METNİ

BAŞVURU EKRANI