Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanı yayımlandı. Tüm Türkiyenin merakla beklediği Sağlık Bakanlığı 27 bin Personel alımında başvurular devam ediyor. İşin Olsa ekibi olarak ilgili ilan hakkında detayları sizlerle paylaşacağız.

Sağlık Bakanlığı kontenjanlarda dağılımlar belli oldu. Bu kapsamda Hemşire, Ebe ve Sağlık Personeli alımı detayları haberin devamındadır.

24 Bin 640 Personel Alımı Kontenjan Dağılımı Belli Oldu!

İşin Olsa ekibi olarak son aldığımız bilgiye göre Sağlık Bakanlığı 85 Bin Personel Alımı kapsamında,

  • 12.000 Hemşire,
  • 3.000 Ebe,
  • 7640 Tekniker ve Teknisyen,

alımı yapılacak. Detaylı olarak alım yapılacak kadrolar ise, Biyolog, Çocuk Gelişimcisi, Ebe, Fizyoterapist, Hemşire, Psikolog, Sağlık İdarecisi / Sağlık Yönetimi, Adli Tıp Sağlık Teknikeri, Ağız Diş Sağlığı Teknikeri, Ameliyat Teknikeri, Diş Teknikeri, Diyaliz Teknikeri, Eczane Teknikeri, Evde Bakım Teknikeri, Fizik Tedavi Teknikeri, İlk ve Acil Yardım Teknikeri, İş ve Uğraşı Terapisti Teknikeri, Odyometri Teknikeri, Ortopedi Teknikeri, Podolog Teknikeri, Anestezi Teknisyeni, İlk ve Acil Yardım Teknisyeni, Laboratuvar Teknisyeni, Röntgen Teknisyeni, Tıbbi Sekreter Teknisyeni, Sosyal Çalışmacı şeklindedir.

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Şartları Ne Olacak?

Sağlık bakanlığı personel alımında genel ve özel nitelikler aranacak. Bu kapsamda adayların genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartarı sağlıyor olmaları gereklidir. Bu kapsamda " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak" gibi şartlar aranacaktır.

Özel olarak ise adaylardan KPSS ve alanına göre nitelikler aranacaktır.

KPSS Şartı Ne Olacak?

İlgili sağlık bakanlığı alımlarında KPSS şartı aranacak. Bu kapsamda lise için P94, Ön Lisans içi P93 ve Lisans için P3 puan türünden puan almış olmak gerekmektedir. KPSS geçerlilik yılında 2022 KPSS puan türü geçerli olacak.

Mesleğe Göre Özel Şartlar Ne Olacak?

Hemşire Alımı Şartı:

Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik‐Ebelik‐Sağlık Memurluğu Alanı ‐ Ebelik‐ Hemşirelik Dalının, Hemşirelik‐Ebelik‐Sağlık Memurluğu Alanı ‐ Hemşirelik Dalının  veya Hemşirelik‐Ebelik‐Sağlık Memurluğu Alanı ‐ Sağlık Memurluğu Dalının birinden  mezun olmak. 

Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak.

Odyolog Alımı Şartları:

Söz konusu pozisyona odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine odyoloji yüksek lisansı veya doktorası yapan veya lisansüstü eğitiminin (yüksek lisans veya doktora) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu alanlara eşdeğer olduğunu gösterir belgeye sahip adaylar başvurabilecektir.

Perfüzyonist Alımı Şartları:

Söz konusu pozisyona perfüzyon alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapan veya lisansüstü eğitiminin (yüksek lisans) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu alanlara eşdeğer olduğunu gösterir belgeye sahip adaylar başvurabilecektir.

Dil ve Konuşma Terapisti Alımı Şartları:

Söz konusu pozisyona dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans veya doktora yapan veya lisansüstü eğitiminin (yüksek lisans veya doktora) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu alanlara eşdeğer olduğunu gösterir belgeye sahip adaylar başvurabilecektir.

Sağlık Fizikçisi Alımı Şartları:

 Söz konusu pozisyona fizik, fizik mühendisliği veya nükleer enerji mühendisliği eğitimi üzerine radyoterapi fiziği, diagnostik radyoloji fiziği veya nükleer tıp fiziği dallarının birinde yüksek lisans mezunu olan veya lisansüstü eğitiminin (yüksek lisans) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu alanlara eşdeğer olduğunu gösterir belgeye sahip adaylar başvurabilecektir.

Sağlık Teknisyeni ( İlk ve Acil Yardım ):

Bu unvana başvuracak adaylar, Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin ek-1’de belirtilen aşağıdaki görevleri yapacaklardır.

a) İntravenöz ve intraossöz girişim yapar.

b) Temel hava yolu uygulamaları, endotrakeal entübasyon ve oksijen uygulaması yapar.

c) Uygun taşıma tekniklerini uygular.

ç) Temel yaşam desteği protokollerini uygular. Bu uygulama sırasında yarı otomatik ve tam otomatik eksternal defibrilatörleri kullanır. d) Travma stabilizasyonu ile kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlar. e) Hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlar. f) Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapar.

g) Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olur.

ğ) Monitörizasyon ve defibrilasyona yardımcı olur.

h) Görevinin tüm aşamalarında haberleşme ağını doğru ve hızlı bir biçimde kullanır.

ı) Ambulansı teknik, tıbbi araç-gereç ve malzeme yönünden kullanıma hazır halde bulundurur, gerektiğinde ambulansta sürücülük görevi yapar.

Sağlık Bakanlığı 27 Bin Personel Alımı Devam Ediyor

Sağlık Bakanlığı bünyesine alımını yapacağı personel adayları için süreç 21 Şubat 2024 tarihi ile başladı ve en geç 28 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecektir. Adaylar başvurularını sadece ÖSYM üzerinden yapabilecekler. 

Sağlık Bakanlığı KPSS 2024/5 İle 27 Bin Personel Alımı Sona Eriyor! Sağlık Bakanlığı KPSS 2024/5 İle 27 Bin Personel Alımı Sona Eriyor!

İşin Olsa İnstagram >>>>> BURAYA

İOS Uygulama İçin >>>> BURAYA

Android Uygulama için >>>> BURAYA

Kaynak: İşin Olsa