Milli Savunma Bakanlığı ( MSB ) işçi alımı için başvuru işlemleri sona ermesi ile birlike sonuçlar bekleniyordı. 2024 yılı kapsamında yayımlanmış olan işçi alımı ilanlarına göre 23 fakrlı şehirde ve 122 meslekte 1829 işçi istihdam edilecektir. Bu kapsamda kura işlemlerinin sona ermesi ile birlikte sonuçlarda az önce açıklandı.

Kura Sonuçları Açıklandı!

MSB işçi alımında merakla beklenen sonuçlar açıklandı. Bu yönde 16 mayıs 2024 tarihi ile çekilen kura işlemleri sonucu 21 Mayıs 2024 tarihi ile açıklandı.

KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI BURADA

Neden Sonuç Ekranı Hata Veriyor!

Söz konusu yayımlanan kura sonuçlarına ilişkin adaylar hata alıyor. Bu yönde Hata alan adayların merak etmemesi gerekmekle birlikte yaşanan yoğunluk sebebi ile ilgili problem düzelecektir.

Alınan Hata: The service is unavailable.

Adaylardan İstenen Belgeler Nelerdir?

1. Adli sicil durum belgesi. (e-Devlet çıktısı geçerlidir.)

2. Askerlik durum belgesi. (Askerlik şubesi onaylı veya e-Devlet çıktısı geçerlidir.)

3. Başvurmuş olduğu açık iş pozisyonunda belirtilen eğitim/mesleki yeterlilik şartını ispatlayıcı diploma, mesleki yeterlilik belgesi, ustalık belgesi. (diploma ve ustalık belgelerinde alan ve dallar açık olarak yazılı olacaktır, ustalık ve mesleki yeterlilik belgesi ile başvuranlar lise diplomalarını ve tıpkıçekimi (fotokopi) beraberinde getirecektir.)

4. Nüfus cüzdanı aslı (2 Adet Tıpkıçekimi ile Beraber)

5. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (e-Devlet çıktısı geçerlidir. Kayıt kabul esnasında geçerlilik tarihinin dolmamış olması)

6. Adaylar, e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun belgesi sorgulama sonucunun ekran görüntüsü çıktısını getireceklerdir.

7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 5’nci maddesinde sayılan öncelik hakkına sahip olan aday adayları için ilave olarak istenilen belgeler; a. 4857 sayılı İş Kanununun 25’inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendi gereğince hizmet akdinin feshi dışında bir neden ile iş akdi feshedilenler için fesih ihbarnamesi (aslı ve 1 adet tıpkıçekimi). b. Terörle mücadelede göstermiş oldukları üstün başarıları nedeniyle takdire layık görülenlerden asgarî tugay komutanlıklarınca, Jandarma Genel Komutanlığı için asgarî alay komutanlıklarınca kendilerine verilen takdir belgesi (Aslı ve 1 Adet Tıpkıçekimi). c. Öncelik Hakkına Sahip Olduğunu İspatlayıcı Diğer Belgeler. (Aslı ve 1 Adet Tıpkıçekimi)

. 4 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş) 9. (1 Adet) Plastik Kapaklı Telli Dosya

Sözlü Sınav Tarihleri Ne Zaman Duyurulacak?

Kura sonucunda ASİL olarak seçilen adaylar acele etmemesi gerekmekle birlikte önümüzdeki günlerde MSB tarafından sınav yeri ve saati duyurulacaktır.

GELİŞMELERDEN HABERDAR OLMAK İÇİN İŞİN OLSA MOBİL UYGULAMASINI İNDİRİNİZ.

İOS Uygulama İçin >>>> BURAYA

Android Uygulama için >>>> BURAYA

1829 Kamu İşçi Alımı Yapılıyor!

İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan işçi alımı kapsamında 23 fakrlı meslekte istihdam edilmek için 1829 işçi almı başvurusu 24 - 29 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Alımlar En az İlkokul mezunu adaylar içerisinden yapıldı. Kontenjan dağılımını merak ediyorsanız aşağıdaki bağlantıyı inceleyebilirsiniz.

14 Bin 632 Aday Seçildi!

MSB Tarafından yapılacak olan Kura işlemleri sonucunda kadro sayısının 4 Katı aday ASİL ve 4 Katı aday YEDEK olarak seçilecektir. Bu kapsamda yapılacak olan kura işlemleri sonucuna göre toplamda 14 bin 632 aday belirlenecektir.

7316 Aday Sınava Girecek!

Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili Yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır. Yani kurada adı geçen ASİL adaylar sınava katılacaklardır.

Yedek Adaylar Hangi Durumda Seçilir?

Belge kontrolü sonucunda, hatalı belge veya eksik belge nedeniyle başvurusu kabul edilmeyen kurada asil olarak seçilen adayın yerine, kurada yedek olarak seçilen ilk sıradaki belgesi tam olan yedek adaydan başlayarak sözlü/uygulamalı sınava kabul edilecektir.

SONUÇLARI BEKLEYEN KADIN ERKEK ADAYLAR İNSTAGRAM DA BULUŞTU! SENDE KATIL

İşin Olsa İnstagram >>>>> BURAYA

MSB İşçi Alımı Belge Kontrolü Ne Zaman?

Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecektir. Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacaktır. Belge kontrolü tarihleri ve yerleri Millî Savunma Bakanlığı resmi internet sayfasından ilan edilecektir. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı katılacaktır. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecektir.

Mülakat Detayları Nelerdir?

Belge kontrolünü ve teslimini müteakip sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü/uygulamalı sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır.

Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 (yetmiş) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir. Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınav sonucu Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanacaktır. Sınav sonucunun bildirilmesi için adaylara ayrıca başka bir tebligat yapılmayacaktır.