Necmettin Erbakan Üniversitesi 25 işçi alımı yapacak. Az Önce İŞKUR üzerinde yayımlanmış olan ilan kapsamında Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesine Engelli İşçi Alımı ve Eski Hükümlü İşçi alımı yapacağını belirtti. Peki kontenjan dağılımı nedir?

25 İşçi Alımı Kontenjan Dağılımı:

Necmettin Erbakan Üniversitesi 25 kişilik kadro ile " Beden İşçisi ( Genel ) "  pozisyonu için işçi alımı yapacağını belirtti. Alımlar;

  • 5 Kişi Beden İşçisi ( Engelli ),
  • 20 Beden işçisi ( Eski Hükümlü veya TMY ),

Başvuru İçin Hangi Şartlar Aranacak?

  • Beden işçisi pozisyonuna başvuruda bulunan adaylar  Üniversitemiz ve tüm bağlı birimlerinde (ilçeler dahil - Seydişehir ve Ereğli) genel alanlar, idari ve akademik ofisler, eğitim alanları, bahçe alanları, çevre düzenleme, taşıma, temizlik vb. işlerde görevlendirilebileceklerdir.
  • Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını tamamlamamış olmak.
  • Talepler Konya ili düzeyinde karşılanacak olup ilan tarihi itibariyle Konya’da ikamet etmesi gerekmektedir.
  • TMY kapsamında olanlar en az İlköğretim mezunu olmak, Engelli alımlar için en az Lise Mezunu olmak,

Engelli Alımı özel Şartları:

Durumlarını ilgili mevzuata göre yetkili sağlık kuruluşlarından engelli sağlık kurulu raporuyla (doğuştan yada sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde 40 olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) belgelendirmek,

TMY Alımı Özel Şartları:

Eski hükümlü: Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan güncel eski hükümlü belgesinin aslı ile durumlarını belgelendirmek, 

Başvurular Ne Zaman Yapılacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi personel alımı başvurular sadece İŞKUR üzerinden alınmakta olup 23 Mayıs 2024 tarihi ile başlamış olan başvurular en geç 27 Mayıs 2024 tarihine kadar başvuruların yapılmış olması gerekmektedr.

İLANIN TAM METNİ BURADA

Engelli iş İlanı No: 00008306574

Eski Hükümlü / TMY İş İlanı No: 00008306637