KPSS 2019/1 İle Kamuya 1014 Memur Alımı! Lise, Ön Lisans ve Lisans

KPSS 2019/1 tercih kılavuzunda Lise, Ön lisans ve Lisans mezunları için kadro dağılımı belli oldu ve toplamda 1014 memur alımı yapılacak. İşte Detaylar.

KPSS 2019/1 İle Kamuya 1014 Memur Alımı! Lise, Ön Lisans ve Lisans

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bugün ( 09 Temmuz 2019 ) itibari ile yayımlanmış olan duyuruya göre 2019 yılı için merkezi yerleştirme işlemleri başladı. Adaylar Tercih edecekleri kadroları incelemeye kayuldular ve memur adayları için yoğun bir maraton başladı. 

İşin Olsa ekibi olarak sizler için hazırladıımız bu haberimizde tercih kılavuzuna göre tüm kadroları inceledik ve merkezi atamada lise, Ön Lisans ve Lisans mezunları için kaç kişilik kadro verildiğini hesapladık. İşte mezuniyete göre kadro sayısı şöyle;

Ortaöğretim ( lise ) Mezunu : 130 Memur Alımı Yapılacak

Ön Lisans Mezunu : 253 Memur Alımı yapılacak

Lisans Mezunu : 631 Memur Alımı yapılaca.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

ÖSYM tarafından duyurulmuş olan tercih kılavuzuna göre adayların tercih yapabilmeleri için, 

a) Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara başvuramazlar.)

b) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibariyle alınmış olması gerekmektedir.)

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

e) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.(Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.) 7

g) Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için; Görevini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamak. (Hangi görevin yapılmasına, hangi bedensel engel veya akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için;

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

h) Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu Kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru şartları bölümünde aranılan şartların “tamamını” taşımaları gerekmektedir. Bununla birlikte, eğer “BAKINIZ BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI ...” ifadesi var ise kurumlarca aranılan diğer şartların yanı sıra adayların bu bölümde belirtilen şartları da taşımaları ve dikkatlice okumaları gerekmektedir. Bu şekilde olan kadrolarla ilgili açıklamalar aşağıda yapılacağı için bu bölümün çok dikkatli okunması gerekmektedir. Bu şartları taşımayan adayların yerleştirilseler dahi atamalarının yapılması mümkün değildir.

TERCİH ÜCRETİ NE KADAR:

Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartı ile yerleştirme ücretini (20,00 TL) yatıracaklardır. Yerleştirme ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 19 Temmuz 2019 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 19 Temmuz 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre içinde yerleştirme ücretini yatırmayan adayların bu yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak, sistemden silinecek, bu tercihler yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

TERCİHLERİN ALINMA İŞLEMİ:

Tercih İşlemleri 09 Temmuz 2019 tarihi itibari ile başlamış olup en geç 18 Temmuz 2019 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Aşağıda sizlerle paylaşacağımız bağlantılar üzerinden tercih kılavuzundaki tüm detaylara ulaşabileceksiniz ve tercih işlemleri ÖSYM resmi internet sayfası üzerinden yapılacaktır.

FAYDALI BAĞLATILAR:

Lise Mezunu 130 Memur Alımı Detayları

Ön Lisans Mezunu 253 memur Alımı Detayları

Lisans Mezunu 631 Memur Alımı Detayları

TERCİH KILAVUZLARI

NASIL TERCİH YAPILIR? (Görsel Anlatım )

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2020, 13:52
YORUM EKLE
YORUMLAR
Ahmet
Ahmet - 2 yıl Önce

Mavi kartlı lar niye memur olamıyor biri bir açıklama yapar mı onuda devlet sart koşuyor mavi kart olmazsa hiç bir yerde çalışamaz diye sart koşuyor kamuya gelince memur olamaz diyor böyle saçmalık olabilir mi öte dön der beri dön der delik benim diyor