Mali Hizmetler Uzmanı Kimdir? 2020 Mali Hizmetler Uzmanı Maaşları

Mali hizmetler uzmanı ne iş yapar ? Mali hizmetler uzmanı olabilmek için hangi şartları yerine getirmek gereklidir ? Çalışma koşulları nelerdir ? İşte detaylar:

Mali Hizmetler Uzmanı Kimdir? 2020 Mali Hizmetler Uzmanı Maaşları

İsmi sıklıkla geçse de hakkında çok bilgi sahibi olunmayan meslek grupları arasında şüphesiz mali hizmetler uzmanlığı gelmektedir. Özellikle kamu kurumlarına yapılacak olan alım başvurularında bahsi sıklıkla geçen bu terim hakkında birçok kişinin bilgisi olmamakla birlikte özellikle haberin devamında ilgili kadroya ilişkin detaylar ve merak edilenler yer alırken aynı zamanda bu meslek grubunda görev yapan memurlara ne kadar maaş ödendiği ve daha birçok bilgi haberin devamında yer almaktadır.

Mali Hizmetler Uzmanı Kimdir?

Mali hizmetler uzmanı olarak bilinen meslek grubu Maliye Bakanlığı tarafından istihdam edilen personelleri kapsamakta olup mali alanlarda ve kamunun buna bağlı kurumlarında uzman, müfettiş, uzman ve müfettiş yardımcısı gibi kadrolarda görev alan KPSS A grubu ile atanan personel grubunu ifade etmektedir. Mali hizmetler uzmanı, İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek başta olmak üzere bütçe kayıtlarını tutmak, stratejik plan oluşturmak, kalkınma politikaları ve uzun vadeli stratejileri belirlemek, ön mali kontrolleri gerçekleştirmek, mali kanunların ve mevzuatın doğru işleyip işlemediğini kontrol etmek başta olmak üzere farklı görev tanımlarına sahiptir.

Mali Hizmetler Uzmanı Nasıl Olunur?

Mali hizmetler uzmanı olmak için adayların ilk olarak Maliye Bakanlığı’nca belirlenecek olan KPSS puanından asgari puanı almış olmak, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak olan sözlü veya yazılı sınavda başarılı olmak gibi birçok aşamayı başarı ile geçmesi gerekmektedir.

2020 Mali Hizmetler Uzmanı Maaşları

Maliye Bakanlığı bünyesinde görev yapan mali hizmet uzmanı maaşları derece ve hizmet yılına bağlı olarak değişmektedir.2020 yılı itibari ile mesleğe yeni başlayan bir personele 9/1 derece ile 5 bin 300 TL civarında bir maaş ödemesi yapılmaktadır. Buna ek olarak 6/2 derece ve 5 yıl deneyime sahip olan personele ise 6 bin 400 TL maaş ödenirken 2/1 derecesi ve 15 hizmet yılına sahip olan bir personele ise 7 bin 250 maaş ödemesi yapılmaktadır. Derece ve hizmet yılı arttıkça maaş tutarı artmaktadır.

YORUM EKLE