Kültür ve Turizm Bakanlığı Memur Personel Alımı için ilan yayımladı.Geçtiğimiz hafta yayımlanan ilanlara göre Kültür ve Turizm Bakanlığı 3 farklı ilan ile farklı birimlerinde görevlendirmek üzere 243 kişilik boş kadro ile Kamu Personeli Alımı yapacak. Alımlar sanatçı kadrolarında ve sözleşmeli personel alımı kadrolarında yapılacak. Başvuruların ilanların yayımlanması ile birlikte başlaması ile hala devam ediyor. İşin Olsa ekibi olarak sizlere Kültür ve Turizm Bakanlığı Alımları hakkında detayları aktaracağız.

243 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI:

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesine farklı kadrolarda alım yapacak. Bu kapsamda alımlar sanatçı, Sahne Üstü ve Sahne Gerisi ( Teknik Personel ) ve Orkestara sanatçısı kadrolarında alım yapılacak. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı,

  • Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet orkestralarına 47 Sözlşemeli Perosnel alacak.

  • Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Sanatçı ve Teknik Personel kadrolarında 119 Sözleşmeli Personel alacak.

  • Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 6 farklı ilde Sanatçı kadrolarında 77 Personel Alımı yapacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1- Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

BAŞVURULAR BAŞLADI!

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesine alımını yapacağı 243 kişilik kadro için başvurular ilanın yayım tarihi ile başladı. Adaylar başvurularını en geç 15 Şubat 2021 tarihine kadar gerçekleştirmek zorundadırlar.İlanlara başvurular Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi İnternet adresi üzerinden istenen belgeler ile birlikte yapılacaktır. İlanın detayları şöyledir;

Kültür ve Turizm Bakanlığı 47 Personel Alımı İlanı

Devlet Tiyatroları 119 Personel Alımı İlanı

Devlet Opera ve Balesi 77 Personel Alımı İlanı