Resmi Gazetde gelen ilana göre Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olan Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Kadın Erkek adaylar içerisinden Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı yapacağını bildirdi. Alımlar İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne yapılacak. Peki başvuru şartları nedir? Kadın Erkek kontenjan dağılımı nasıl? Başvurular ne zaman yapılacak? İşte detaylarç

KONTENJAN DAĞILIMI:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü 81 kişilik kadro ile İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 56 Erkek ve 25 Kadın adaylar içerisinden Sözleşmeli olarak Koruma ve Güvenlik Görevlisi alınacak.

GENEL ŞARTLAR:

1) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.

3) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer şartları taşımak ve bu madde gereğince güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

4) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5) Herhangi bir sözleşmeli pozisyonda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin feshi tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

6) Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, istihdam işlemleri yapılmış ise işlemleri iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

ÖZEL ŞARTLAR

  • Üniversitelerin en az iki yıllık ön lisans bölümünden mezun olmak
  • 01.01.2021 tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak, (01.01.1991 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)
  • Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edeceklerinde belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)
  • Erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm’den kısa boylu olmamak, (Asıl listede yer alan adaylardan bir sağlık kuruluşundan alınan boy-kilo gösterir belge istenecektir.)
  • Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 20’den fazla veya az olmamak, (Örneğin;175 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 75+20=95’ten fazla, 75-20=55’ten az olmaması gerekmektedir.)
  • Görevini yapmaya engel olabilecek sağlık problemi bulunmaması ile gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Kültür Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğüne 81 Güvenlik görevlisi alımı için başvurular 22 mart 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 02 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecektir. Bu kapsamda adaylar başvurularını Genel Müdürlüğün internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) yayınlanacak "Başvuru Formu" doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.

İLANIN TAM METNİ BURADA