Belediyeler memur alımı için ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlara göre 11 fakrlı belediye bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 279 zabıta memuru alımı yapacaklar. İşin Olsa ekibi olarak bu haberimizde sizlere özel olarak hazırladığımız haberimizde belediyelerin ilanlarının detaylarını paylaşıyor olacağız.

BAŞVRU ŞARTLARI NEDİR?

İlan edilen boş zabıta memuru ve diğer memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a. Türk vatandaşı olmak.

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d.Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSSP93 ve KPSSP94 puanı için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d. Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak

e. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

ZABITA MEMURU ALIMI YAPAN BELEDİYELER:

İstanbul Eyüp Sultan Belediyesi: 25 kişilik kadro ile, Lise mezunu 5, Ön Lisans mezunu 10 ve lisans mezunu 10 zabıta memuru alınacak.

Fatih Belediyesi: Lisans Mezunu 20, Ön Lisans mezunu 10 zabıta alınacak.

Aksaray Belediyesi: 22 kişilik kadro ile Lise 12, Ön Lisans 6 ve lisans mezunu 4 zabıta alınacak.

Cizre Belediyesi: 20 zabıta memuru alımı yapılacak.

Şahinbey Belediyesi: 4500 TL maaş ile 40 zabıta memuru alınacak.

Üsküdar Belediyesi: 40 zabıta memuru alınacak.

Çorlu Belediyesi: Kadın Erkek adaylar içerisinden 25 zabıta memuru alımı yapılacak.

Demirözü Belediyesi: 60 KPSS ile 1 Zabıta Memuru alınacak.

Gebze Belediyesi: lisans ve ön lisans mezunu 45 zabıta memuru alınacak.

Karatay Belediyesi: Lisans Mezunu 8 ve Ön Lisans Mezunu 7 zabıta memuru alımı yapılacak.

İstanbul Sultangazi Belediyesi: Lise 5 ve Ön Lisans mezunu 10 zabıta memuru alınacak.

BAŞVURULAR:

Belediyelere zabıta memuru alımı için başvurular şahsen belediyelere istenen belgeler ile birlikte son başvuru gününe kadar yapılması gerekmektedir. İlanların detaylarına ulaşmak için yukarıdaki belediyelerin üzerinde tıklayarak detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

DİĞER BELEDİYE MEMUR ALIMI İLANLARI BURADA

Editör: TE Bilisim