Kilis 7 Aralık Üniversitesi Personel alımı yapıyor. Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden olmak üzere 3 farklı alanda sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Alımlar 657 Sayılı Devlet Memurları kanunu kapsamında 4/ B sözleşmeli olarak personel alımı yapılacak.

Başvuru Kontenjan Bilgisi Nedir?

Lise Mezunu - 1 Destek Personeli (Temizlik),

Ön Lisans Mezunu - 1 Büro Personel,

Lisans Mezunu - 1 Spor Uzmanı (Cankurtaran),

Başvuru Şartları nedir?

Genel oalrak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Buna göre özel olarak ise;

- 2022 yılında yapılan KPSS'den P94, P93 ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

- 01.01.2023 tarihi itibarıyla Temizlik ve Büro Personeli alımı için 35  ve Spor Uzmanı için 30 yaşını doldurmamış olmak. 

- En az Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu olmak,

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Ünibversite personel alımı başvurusu 17 Kasım 2023 tarihi ile başlamış olup en geç 1 Aralık 2023 tarihine kadar başvuruların yapılmış olması gerekmektedir.

Adaylar başvurularını, Üniversitenin web sayfasında (https://www.kilis.edu.tr/ personel) yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenilen belgelerle birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta/kargo ile yapmaları gerekmektedir

İLANIN TAM METNİ