CTE 171 Kamu Personeli Alımı Başvuruları Başladı! İstenen Belgeler Nedir?

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ( CTE ) personel alımı için başvuru süreci başladı! Kimler başvuru yapabilir

CTE 171 Kamu Personeli Alımı Başvuruları Başladı! İstenen Belgeler Nedir?

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde yayımlamış olduğu duyuruya göre 171 kamu personeli alımı yapacak.Söz konusu duyuru 28 Haziran 2019 tarihinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yayımlanarak adaylara müjde verilmiş oldu. Aynı zaman da Adalet bakanlığı ve CTE diğer pozisyonlar içinde ilan yayımlamışladı Ancak başvurular 16 Temmuz ve 19 Temmuz 2019 tarihinde sona erdi.

Bu duyuruda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ( CTE ) farklı alanlarda lisans mezunları arasından bay veya beyan kamu personeli alımı yapacak. Başvurular Bugün ( 22 Temmuz 2019 ) itibari ile başladı ve 15 günlük bir süre sonra sona erecek. İşin Olsa ekibi olarak daha öncede ilgili ilan hakkında detayları aktarmıştık. Bu haberimizde başvuru detaylarına değineceğiz ve istenen belgeleri sizlere aktaracağız.

43 ŞEHİRDE 171 PERSONEL ALIMI YAPILACAK!

CTE Türkiye geneli farklı 43 şehir için personel alacağını ifade etti. 28 Haziran'da yayımlanan duyuruya göre söz konusu ilana sadece erkek adaylar başvuru yapabiliyordu ancak bakanlığın ertesi gün yeni bir duyurusu ile bayan adayların da başvuru yapabileceği belirtildi. Bu kapsamda 108 psikolog, 24 sosyal çalışmacı, 36 öğretmen ve 3 veteriner hekim alımı yapılacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

CTE 171 kamu personeli alımına genel ve özel nitelikler itaşıyan herkes başvuru yapabilecek. Adaylardan genel olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak, Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını belgeleyen, Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu, (sağlık kurulu raporu başvuru aşamasında gerekli olmayıp, sözlü sınav sonucu başarılı olarak yerleştirilmeye hak kazanan adaylardan istenecektir) ve Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartları aranır.

Özel olarak ise aşağıdaki nitelikler aranır.

 • Psikolog unvanına başvuracak adaylar için psikoloji lisans,
 • sosyal çalışmacı unvanına başvuracak adaylar için sosyal hizmetler lisans,
 • öğretmenunvanına başvuracak adaylar için Milli Eğitim Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin ilân tarihindeki çizelgede sayılan yüksek öğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi mezunları dışındaki bölümler için sınıf öğretmenliği sertifikası veya pedagojik formasyon belgesi bulunmak veya alanı ile ilgili ortaöğretim tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmak,
 • veteriner hekim unvanına başvuracak adaylar için veteriner hekimliği lisans programlarından mezun olmak.

BAŞVURULAR BAŞLADI!

Söz konusu duyuru haziran ayında yapıldı. Ancal başvurulara bugün başlandı ve adaylar başvurularını en geç 07 Ağustos 2019 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına şahsen yapılacak olup, posta yoluyla yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

İSTENEN BELGELER NEDİR?

 1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık numarası bulunan resimli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) fotokopisi,
 2. Başvuru Formu (ek-2),
 3. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (2 adet hazırlanacaktır) (ek-3),
 4. Öğrenim durumlarını gösteren belgenin noter onaylı sureti ya da ilgili kurumunca (üniversite veya fakülte yetkilisi, adliye yazı işleri müdürü vb.) verilen onaylı örneği (adaylar başvuru sırasında öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslını ibraz etmeleri halinde başvuruyu kabul eden memur tarafından da onaylanabilecektir),
 5. Geçerli merkezî sınav sonuç belgesinin (KPSS) çıktısı,
 6. Halen, kamu kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görevine devam edenlerin bağlı bulundukları kurumdan alacakları hizmet belgesi,
 7. Vesikalık fotoğraf bulunan özgeçmiş.

BAŞVURU KILAVUZU

BAŞVURU EKLERİ

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2019, 17:30
YORUM EKLE