Resmi Gazete'de 7 Aralık İlanları: Kamuya 578 Personel ve Memur Alımı

Resmi Gazetede haftanın ilanları yayımlandı. Bakanlık ve Üniversitelere 578 memur personel alınacak. Alım yapacak Kurum ve Detayları haberimizde.

Resmi Gazete'de 7 Aralık İlanları: Kamuya 578 Personel ve Memur Alımı

Kamuya Memur personel alımı ilanları yayımlandı. 07 Aralık 2020 tarihi ile resmi gazetede yayımlanmış olan ilanlara göre Kamuya Memur Alımı ve Üniversitelere Personel Alımı yapılacak. Toplamda 578 Memur personel alımı yapılacak. İlanların bir çoğu Akademik personel ve Sözleşmeli personel kadrolarından oluşuyor.

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

Yayımlanan ilanlara göre kamuya ve Üniversitelere Akademik personel, Stajter Hazine Kontrolörü, Hemşire, Ebe, Tekniker, Teknisyen, Güvenlik Görevlisi, Temizlik Görevlisi, Sağlık personeli kadrolarında alım yapılacak.

07 ARALIK 2002 TARİHİ İLE GELEN RESMİ GAZETE İLANLARI:

BAŞVURU ŞARTLARI:

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Erkek Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

Yayımlanancak Yeni ilanlardan haberdar olmak için İşin Olsa Mobil Uygulamasını indirerek anında haberdar olabilirsiniz. İşin Olsa İOS Mobil Uygulaması İçin BURAYA, İşin Olsa Android Mobil Uygulaması İçin BURAYA tıklayarak ücretsiz olarak indirebilirsiniz

Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2020, 09:13
YORUM EKLE