İstanbul Üniversitesi personel alımı ilanı yayımlandı. Resmi Gazetede yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre İstanbul Üniversitesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 8 kişilik boş kadro ile Gemi Adamı Alımı yapılacak. Bu kapsamda İstanbul Üniversitesi Ön Lisans mezunu Gemi Personeli Alımı alan dağılımı ve başvuru şartları haberimizde.

KONTENJAN DAĞILIMI:

İstanbul Üniversitesi 8 kişilik kadro ile Gemi Adamı pozisyonunda 1 2.Kaptan – Sınırlı Vardiya Zabiti, 2 Usta Gemici, 3 Gemici, 1 Yağcı ve 1 Kamarot alımı yapılacak.

BAŞURU ŞARTLARI NEDİR?

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.

4- 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

5- Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinde her pozisyon unvanı için belirtilen asgari niteliklere sahip olmak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul Üniversitesi personel alımı başvuruları 12 Kasım 2021 tarihi ile yayımlanmış olup başvuru süreci başlamıştır. Adaylar başvurularını en geç 26 Kasım 2021 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular sadece Üniversitenin https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru adresinden online olarak yapılacaktır.

BAŞVURU KILAVUZU