İŞKUR Personel Alımı ilanı yayımladı. Yayımlanan ilana göre Türkiye İş Kurumu farklı kadrolarda Sözleşmeli olarak personel alımı yapacağını bildirdi. İŞKUR Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere 9 kişilik kadro ile Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı yapılacak. Alımlar KPSS puanı ile yapılacak. Ancak KPSS puanı olmayan adaylardan başvuru yapabilecek. İşte detaylar.

Alım Yapılacak Sözleşmeli Bilişim Personeli Kadroları:

İŞKUR aracılığı ile 9 kişilik kadro ile, 3 Kıdemli Yazılım Uzmanı, 5 Yazılım Geliştirme Uzmanı ve 1 Ağ Uzmanı alımı yapılacak.

Başvuru Şartları Nedir?

İŞKUR adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Ayrıca Adayların eğitim şartını ve pozisyonunda göre özel niteliklere de sahip olmaları gereklidir.

Eğitim Şartı: Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları A, B Grubu pozisyonları için başvuru yapabilir)

KPSS Detayı Nedir?

2020 B Grubu KPSS P3 puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının (İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (YDS) dengi puan) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak.

Ancak, KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak olup, yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır. Ayrıca bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

İŞKUR Sözleşmeli Personel alımı için başvurular 19 Kasım 2020 tarihi ile başladı. Adaylara başvuru için 30 günülük süre verilecek olup en geç 21 Aralık 2020 tarihine kadar yapılacak başvurular kabul edilecek. Adaylar başvurularını başvuru formu ile birlikte yapacak.

Aşağıda sizlerle paylaşacağmız başvuru formu ve istenne belgeler ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına (Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı No:42 Yenimahalle/ANKARA) elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

Adaylardan İstenen Belgeler:

1) Başvuru formu,

2) Özgeçmiş,

3) Varsa KPSS sonuç belgesi, 

4) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti,

5) Lisans diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,

6) Genel şartlarda istenilen nitelikleri gösteren diğer belgeler,

7) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler,

8) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Kurumumuz tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır,

9) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

10) Genel Şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır,

İLANIN TAM METNİ

Editör: TE Bilisim