İçişleri Bakanlığı Personel Alımı ilanı yayımlandı. Bakanlıktan gelen duyuruya göre Merkez ve Taşra Teşkilatındaki eksikliği karşılamak üzere KPSS Puanı sırasına göre 124 Sözlşemeli Personel Alımı yapılacak.

657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrasına göre Sözleşmeli olarak personel alımları Ankara'da yapılacak Sözlü Sınav ile değerlendirilecektir.

7 Farklı Alanda 124 Personel Alımı Kadroları?

İçişleri Bakanlığından yayımlanan Ek-1 ve Ek-2 ile sözleşmeli personel alımı kadro dağılımı belli oldu. Merkez Teşkilatına 34 ve Taşra Tekilatına Çağrı Karşılamak Personeli alımı yapılacak. Bu yönde Alım yapılacak kadrolar:

  • 9 Avukat,
  • 1 Arşiv Uzmanı,
  • 1 Mütercim Tercüman,
  • 1 Sosyal Çalışmacı,
  • 2 Psikolog,
  • 20 Mühendis,
  • 90 Çağrı Karşılamak Personeli,

Alanına göre ve Şehre Göre Kontenjan Dağılımı:

KPSS En az 60 Puan Detayı ve Başvuru Şartları Belli Oldu!

İçişleri Bakanlığı personel alımları KPSS Puanı ile yapılacak. Ayrıca Ön Lisans ve Lisans mezunu olan adaylardan başvuru alınacak olup adayların 2020 yılında ÖSYM tarafından yapılan KPSS'den en az 60 puan almış olmaları gereklidir.

Genel Başvuru Şartları:

Adaylardan Genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bu yönde " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak" şartları aranacak.

Özel Başvuru Şartları:

Avukat Alımı Şartları:

Hukuk Bölümünden mezun olmak, Barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

Arşiv Uzmanı Alımı Şartları:

Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programından ya da programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerinden en az birine yer veren lisans bölümlerinden mezun olmak,

Mühendis Alımı Şartları:

Mühendis alımları için yukarıda tabloda alım yapılacak alanlarda eğitimini en az dört yıllık eğitim veren üniversitelerde tamamlamış olmak.

Mütercim Tercüman Alımı Şartları:

Fakültelerin İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat, İngiliz Dili ve Kültürü, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dilbilimi, İngilizce Mütercim- Tercümanlık, İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık, Çeviribilim (İngilizce), bölümlerinden birisini bitirmiş olmak. Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde İngilizce YDS belgesine sahip olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan (CPE, CAE, TOEFL İBT ve PTE AKADEMİK) bir belgeye sahip olmak

Psikolog Alımı Şartları:

Fakültelerin Psikoloji bölümünden mezun olmak.

Sosyal Çalışmacı Alımı Şartları:

-Fakültelerin Sosyal Hizmet, Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler bölümlerinden birisini bitirmiş olmak. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak, Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir.

Çağrı Karşılamak Personeli Alımı Şartları:

Ön Lisans Mezunları İçin (Diğer)

a- Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümü hariç ön lisans mezunu olmak,

b- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,

c- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir.

Ön Lisans Mezunları İçin (Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Mezunları)

a- İki yıllık yüksekokulların Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen bölümlerden mezun olmak,

b- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,

c- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir.

Başvurular Kasım Sonunda Başlıyor!

İçişleri Bakanlığının 124 Personel Alımı başvuruları 29 Kasım 2021 tarihi saat 9:30 itibari ile başlayacak olup en geç 3 Aralık 2021 tarihine kadar başvuru yapılacaktır. Adaylar başvurularını sadece kariyer adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler, Elektronik ortamda yapılacak başvurular dışında hiç bir başvuru kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU KILAVUZU