İçişleri Bakanlığına bağlı olan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere geçtiğimiz günlerde personel alımı ilanı yayımlamıştı. Söz konusu ilana göre Göç İdaresi Genel Müdürlüğü farklı kadrolarda olmak üzere 10 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı yapılacak. Alımlar Genel Müdürlüğün Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığına yapılacak. Bu yönde başvuru süreci Bugün ( 26 Temmuz 2021 ) itibari ile başlamış olup alım yapılacak kadrolar ve bilgiler haberde.

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI!

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları Bugün ( 26 Temmuz 2021 ) itibari ile başlamış olup en geç 1 Ağustos 2021 tarihine kadar devam edecektir. Adaylar başvurularını sadece www.goc.gov.tr internet sitesinde yer alan, ilgili sınav duyurusu bölümünde yer alan bağlantı üzerinden Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda başvuru yapmaları gerekmektedir.

BAŞVURU YAPILACAK KADROLAR?

1 Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı, 1 Kıdemli Sistem Uzmanı, 3 Kıdemli .Net Uzmanı, 1 Siber Güvenlik Uzmanı, 1 Ağ Uzmanı, 1 Sistem Uzmanı, 1 İş Zekası Uzmanı,

BAŞVURU ŞARTLARI:

Bilişim Personeli alımı için adaylardan mesleki açıdan özel şartlar aranacak. Ancak genel olarak adayların,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının iki katı için başvuru yapabilirler)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

DEĞERLENDİRMELER KPSS VE YDS İLE YAPILACAK!

Başvuru yapacak adaylardan KPSS ve YDS şartı aranacak. Buna göre 2020 yılında yapılan KPSS'den P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak ve YDS'den İngilizce seviyesinde puan almış olmak gereklidir. Bu kapsamda değerlendirmeler KPSS %70 i ve YDS % 30 u ile yapılacak.

KPSS Puanı olmayan adaylarında başvurusu alınacak olup puanı 70 olarak ele alınarak %70 KPSS ve YDS Puanı %0 olarak değerlendirmeye alınacaktır.

BAŞVURU EKRANI