Harran Üniversitesi personel alımı yapacak. 21 Temmuz 2020 tarihli yayımlanan ilanlar arasında yer alan Harran Üniversitesi bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere fakrlı kadrolarda olmak üzere lise, ön lisans ve lisans mezunu sözleşmeli 75 personel alımı yapacak. Alımlar KPSS B Grubu puan sırasına göre yapılacak olup adaylara sözlü veya yazılı sınav yapılmayacak.

KADRO DAĞILIMI NEDİR?

Harran Üniversitesi 75 kişilik boş kadrosu ile, 50 Hemşire, 4 Ebe, 2 Eczacı, 1 Diyetisyen, 2 Laborant, 8 Sağlık Teknikeri ve 8 Diğer Sağlık Personeli alımı yapacak.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a-) Türk Vatandaşı olmak,

b-) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c-) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

d-) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak,

e-) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI:

Eczacı pozisyonuna müracaat eden adayların 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un 2. 3 ve 4'üncü maddelerinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuracak adaylardan Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı ve Meslek Lisesi mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP94 puan türlerinden en az 60 ve üzeri puan almak.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek.

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI

Harran Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci başladı. Adaylar başvurularını 21 Temmuz 2020 tarihi ile 04 Ağustos 2020 tarihine kadar gerçekleştirmek zorundadırlar. Bu yönde başvurular istenen belgeler ile birlikte Harran Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. İlan hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

İLANIN TAM METNİ