Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları sona erdi. 4147 kişilik kadro ile Bakanlık bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 657 sayılı Devlet memurları kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere 4/B sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. Başvuruların sona ermesi ile birlikte artık sonuçlar bekleniyor. Başvurulardan sonra en çok merak edilen konulardan bitisi de sonuçların ne zaman açıklanacağıdır.

İşin Olsa ekibi olarak bu haberde sizlere GSB Personel Alımı İlan detyaları hakkında tüm bilgileri vereceğiz

Mülakatsız 4147 Personel Alımı Yapılacak!

Gençlik ve Spor Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yayımladığı personel alımı ilanı ile bünyesine farklı kadrolarda 4147 kişilik boşluk ile sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Alım yapılacak kadrolar ise:

  • 300 Büro personeli,
  • 866 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,
  • 2 Bin 981 Destek personeli,

İlan hakında şartlar ve detayşı kontenjan dağılımı hakkında bilgi almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

İLGİLİ HABER: https://www.isinolsa.com/kamu-personeli-alimi/gsb-4-bin-147-kamu-personeli-alimi-basladi-kontenjan-kpss-ve-egitim-h42725.html

Başvuru Değerlendirmesi Nasıl Yapıldı!

GSB personel alımları KPSS Puanı ile alınmaktaydı. Buna göre Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı ile başvuru alınmıştı. Başvurular KPSS puanı ile yapıldığından En yüksek puandan başlamak üzere en düşük puana kadar yapılacak sılama ile değerlendirme yapılacak. Buna göre kontenjan dağısı kadar ASİL aday belirlenecektir.

Başvuru Sonuçları Açıklandı!

GSB Personel alımı başvuruları 15 Eylül 2022 tarihi ile sona ermiş olup başvuru sonuçları 4 Ekim 2022 tarihi ile açıklanmıştır. KPSS Puan sıralaması ile yapılan değerlendirmeye göre sonuçlar duyurulmuş olup adayların belirtilen belgeleri ilgili tarihlerde teslim etmeleri gerekmektedir.

Adaylar başvuru sonuçlarına sadece Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Başvurularım – Değerleme Sonuçları başlığı altından öğrenebileceklerdir.

Belge Teslim Tarihi Nedir?

İlan edilen kontenjan sayısına girerek yerleştirilen ve atanmaya hak kazanan asıl adaylar, aşağıda belirtilen belgeleri yerleştikleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine 10-12 Ekim 2022 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde teslim edeceklerdir.

KPSS Taban Puan Kaç?

Sonuçlar Elektronik ortamda açıklandığından tüm adaylar için KPSS Puanları paylaşılmadı. Ancak başvuru sırasında Taban Puanlar 60 KPSS puanı idi şimdi ide Taban puanlar başvuru sonuçlarına göre en düşük 65 olarak tahmin edilmektedir. 

ATAMA PUANLARINIZI SONUÇLAR DOĞRULTUSUNDA YORUMLARDA İLETEBİLİRSİNİZ.

Başvuru İçin İstenen Belgeler Nedir?

a) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve adres bilgilerine ilişkin yazılı beyan.

b) Büro Personeli için; Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi içinÜniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi.

 Destek Personeli (Temizlik) için; Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi.

c) Yerleştirme belgesinin internet çıktısı.

ç) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan.

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair yazılı beyan.

e) Yazılı özgeçmiş.

f) Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf.

g) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan ve e-Devlet portalından alınmış doğrulama kodlu belge.

h) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan.

ı) Varsa SGK hizmet dökümü.

i) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi.

j) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna atanan adaylar için ayrıca;

-   Geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,

- Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18’inci maddesinde belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli son 1 (bir) yıl içerisinde alınmış sağlık kurulu raporu. (15 Eylül 2021 ve sonrası tarihli sağlık kurulu raporu)