Jandarma Genel Komutanlığı personellerini ilgilendiren yönetmelik az önce resmi gazetenin 4 Mayıs 2024 tarihinde yayımlandı. 32536 Sayılı yönetmelik karaına göre Jandarma Genel Komutanlığı kıyafet yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Söz konusu yönetmeliğe göre yaka işaretlerinde değişiklik yapıldı.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI KIYAFET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 31/3/2020 tarihli ve 31085 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliğinin Ek-1’inin EK-1-26, EK-1-28, EK-1-45 ve EK-1-62 numaralı sayfaları ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.