Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 43 personel alımı ilanı yayımlandı. Resmi Gazetede yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda sözleşmeli Sağlık Personeli alımı yapacak. Bu kapsamda 657 Sayılı Devlet memurları kanunun B fırkasına göre istihdam edilmek üzere sözleşmeli 43 personel alımı yapılacak. Herhangi bir sözlü veya yazılı sınav yapılmaksızın KPSS puanu ile alım yapılacak.

HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALINACAK?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 43 kişilik boşluk ile Hemşire, Diğer Sağlık personeli ve Sağlık teknikeri kadrolarında alım yapılacak. Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu personel alımı kadroları hangileridir.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Başvuru yapacak adaylarda öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,
  • Askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
  • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.
  • 2020 KPSS (B) grubu (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) sınav sonuç belgesine sahip olmak.
  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu olmamak.
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
  • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Üniversitenin personel alımı başvuruları ilanın yayımlanması ile birlikte başlamıştır. Adaylara 15 günlük süre verilmiş olup adaylar, 19 Nisan 2021 tarihi ile 03 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi gereklidir. Başvurular istenen belgeler ile birlikte şahsen Üniversitenin personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. İlan hakkında daha detaylı bilgi alabilmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

İLANIN TAM METNİ

Editör: TE Bilisim