Resmi gazete'nin 19 Haziran 2020 tarihli yayımlanmış olan ilanlarına göre Çukurova Üniversitesi bünyesine 295 kişilik boş kadro ile sözleşmeli olarak çalışacak sağlık personeli alımı yapacak. Alımlar Çukurova Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez müdürlüğü ( Hastaneye ) yapılacak. Ayrıca adaylarıngiderleri özel bütçeden karşılanacak.

ALIM YAPILACAK KADROLAR:

Çukurova Üniversitesi bünyesine Diğer Sağlık Personeli, Psikolog, Röntgen Teknisyeni, Sağlık Teknkeri, Laborant, Fizyotrapist, Eczacı, Diyetisyen, Biyolog ve Hemşire pozisyonlarında alım yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

Erkek Adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.

Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,

Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

2018 YILI KPSS PUANI ARANACAK!

Üniversite alımını yapacağı kadrolar için adaylardan 2018 yılında ÖSYM tarafından yapılmış olan KPSS'de lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP94 ve Lisans mezunları için KPSSp3 puan türünden puan almış olmak yeterlidir.

Ayrıca ECZACI pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının Pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.

BAŞVURULAR BAŞLADI:

Başvuru işlemleri 19.06.2020 - 03.07.2020 tarihleri arasında yapılabilecektir. Çukur Üniversitesi Alımları Adayların www.cu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

İLANIN TAM METNİ

Editör: TE Bilisim