Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere 195 kişilik boş kadro ile personel alımı ilanı yayımladı. Yayımlanan ilana göre farklı pozisyonlarda olmak üzere 2018 KPSS puanı ile sözleşmeli personel alımı yapacak. Alımlar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim ile Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezine yapılacak.

Mezuniyete Göre Kadro Dağılımı:

Lise Mezunu: 23 Hemşire alınacak.

Ön Lisans Mezunu: 35 Sağlık Teknikeri alınacak.

Lisans Mezunu: 1 Fizyoterapist, 1 Biyolog, 2 Ebe, 1 Psikolog, 1 Diyetisyen, 129 Hemşire alınacak.

Ayrıca Lisans mezunu 2 Eczacı alımı yapılacak. Ancak Eczacı kadrosu için KPSS Şartı aranmıyor.

Başvuru Şartları Nedir?

Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi alımları için adaylardan bazı nitelikler aranacak. Bu yönde Sağlık personeli alımı için genel olarak 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. KPSS olarak ise 2018 yılında yapılan KPSS'den Lise için KPSSP94, Ön Lisans mezunu KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSp3 puan türünden puan almış olmak şartı aranacak.

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
  • KPSS B grubu sınavlarından; Lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı, Ön lisans mezunları için 2018 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
  • Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda sözlü sınav yapılacak olup ayrıca duyuru yapılacaktır.

Özel Şartlar:

  • Tercih edilecek pozisyonun hizasında yer alan şartları taşıyor olması.
  •  Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması.
  • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
  • Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü gereğince başvuru yapamazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler yerleşmeye hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

Başvurular Ne Zaman Nasıl Yapılacak?

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için adaylar başvurularına ilanın yayım tarihi lan 09 Kasım 2020 tarihi ile başladılar. Adaylar bu kapsamda başvurularını en geç 15 gün içerisinde yani 24 Kasım 2020 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gereklidir. Adaylar başvurularını sadece https://4bilan.comu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Şahsen veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İLANIN TAM METNİ