DIşişleri Bakanlığına bağlı olan Bişkek Büyükelçiliği bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere sözleşmeli olarak sekreter alımı yapılacağını bildirdi. Bu yönde Bişkek Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sölzşemeli Sekreter duyurusu ile 2 kişilik boş kadro ile Sekreter alımı yapılacak. En az lise mezunu adaylar başvuru yapabilecek. Aynı zamanda KPSS şartı yok.

Başvuru Şartları Nedir?

Dışişleri Bakanlığı Bişkek Büyükelçiliği adaylardan genel olarak;

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Sınav tarihi itibarıyla 46 yaşından gün almamış olmak,

3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

8. Çok iyi derecede Kırgızca ve Türkçe bilmek (Rusça da bilmek tercih sebebidir.),

9. Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Büyükelçiliğe personel alımı başvuruları ilanın yayım tarihi ile başlamış olup en geç 08 Aralık 2020 tarihine kadar devam edecektir. Başvurular sadece “Moskovskaya 89, 720040, Bişkek” adresine ulaşacak şekilde postayla veya mesai saatleri içerisinde (hafta içi her gün 09:00-17:00 saatleri arasında) şahsen yapılabilir.

Adaylardan başvuru için, Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi, Özgeçmiş, Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri, Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti, Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti, Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge, Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf istenecektir.

İLANIN TAM METNİ