Milli Savunma Bakanlığı Naklen Müfettiş Alımı

Milli Savunma Bakanlığı 29 Ekim 2016 tarihli yapmış olduğu Müfettiş alımı duyurusunda bir düzenleme yaptı. Yapılan düzenleme şöyledir.

Milli Savunma Bakanlığı Naklen Müfettiş Alımı
Milli Savunma Bakanlığı 29 Ekim 2016 tarihinde Resmi Gazatede yapmış olduğu duyurusunda değişiklik yaptı. Adaylardan, Mesleğe özel yarışma sınavı ile girip en az üç yıllık yetişme döneminden sonra yapılan yeterlilik sınavını kazanarak 23/04/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna Göre müşterek kararla atanmış olmak, 40 yaşını aşmamış olmak ve kurumlarında Başmüfettiş, Başdenetçi, Başkontrolör, müfettiş, denetçi, kontrolör unvanlarından birini taşıyanlar arasından naklen en fazla 50 Başmüfettiş ve Müfettiş alımı yapılacaktır.

Başvuru yapacak adaylar, en geç 30 Aralık 2016 tarihi Cuma Günü mesai saati bitimine kadar şahsen veya posta yolu ile yapılması gerekmektedir. Posta yolu ile yapılacak olan başvurular,  Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı, Devlet Mh. Merasim Sk. Korgeneral Mehmet Sırrı Seyrek Kışlası Bakanlıklar/ANKARA  adresine yapılacaktır.  Ayrıca posta yolu ile yapılacak başvurularda son başvuru tarihini geçmiş olan postalar dikkate alınmayacaktır. Adayların başvuru dilekçesi ve fotoğraflı özgeçmişi eksiksiz teslim emeleri gerekmektedir. 

Başvuru dilekçesine yapılacak ek belgeler: Nüfuz Cüzdanı Fotokopisi, Müşterek Kararnamenin yayımlandığı Resmi Gazete sureti. 

Adayların özgeçmişinde yer alacak asgari bilgiler:
- Adı ve soyadı ,Doğum yeri ve tarihi,Askerlik durumu,İlk/orta/lise düzeyinde mezun olduğu okullar ve mezuniyet tarihleri,Lisans düzeyinde mezun olduğu okul ve bölüm adı ile mezuniyet tarihi,Denetim elemanlığı yarışma sınavına girdiği kurum adı ve sınav tarihi ,Denetim elemanlığı görevine başladığı tarih,Yeterlilik sınavının yapıldığı tarih ve 2451 sayılı Kanun uyarınca müşterek kararname ile atandığı resmi gazetenin tarih ve sayısı ,Müktesep derece ve kademesi

 Sadece şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

YORUM EKLE