Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı gerçekleştirecek. Geçtiğimizx günlerde yayımlanmış olan personel alımı ilanı ile ASHB bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 2431 kişilik kadro için personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. Sınav aşamaları tamamlanmış olan alım için YEDEK adaylardan yerleşen adaylardan istenen belgeler açıklandı.

YENİ GELECEK DUYURULARDAN HABERDAR OLMAK İÇİN İŞİN OLSA MOBİL UYGULAMASINI İNDİR

İşin Olsa İnstagram >>>>> BURAYA

İOS Uygulama İçin >>>> BURAYA

Android Uygulama için >>>> BURAYA

2431 Personel Alımı Hangi Mesleklerde Yapıldı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni Yedek aday duyurusu yayımlandı. Bu kapsamda Bakanlık geçtiğimiz günlerde yayımladığı duyuru ile aşağıdaki kadrolarda personel alımı gerçekleştiriyor.

 • 134 Aile Sosyal Destek Personeli,
 • 72 Sosyal Çalışmacı,
 • 122 Psikolog,
 • 32 Fizyoterapist,
 • 22 Çocuk Gelişimcisi,
 • 20 Diyetisyen,
 • 105 Öğretmen,
 • 8 Avukat,
 • 124 Hemşire,
 • 41 Diğer Sağlık Personeli,
 • 225 Büro Personeli,
 • 8 Tekniker,
 • 11 Teknisyen,
 • 223 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,
 • 23 Yurt Yönetim Personeli,
 • 1261Destek Personeli ( 66 Engelli Bakıcı, 533 Yaşlı Bakıcı, 394 Çocuk Bakıcısı, 17 Bakım personeli, 243 Temizlik Görevlisi, 8 Şoför )

Yedek Adaylar İçin Tercih Sonuçları Açıklandı!

Bakanlığımızca yapılan (2431) Sözleşmeli Personel alımlarında boş kalan pozisyonlar için yedek olarak kazanan adaylardan 10/11/2023-24/11/2023 tarihleri arasında elektronik ortamda tercihler alınmıştır.

Adayların tercihlerine, puan üstünlüğüne göre sistem tarafından yerleştirme yapılmıştır.

Yerleştirme sonucunu öğrenmek için TIKLAYINIZ…

Bakanlığımızca gerçekleştirilen 2.431 sözleşmeli personel alımı kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarına YEDEK sıradan yerleşen adayların aşağıda belirtilen belgeleri 05/12/2023-20/12/2023(mesai bitimi) tarihleri arasında eksiksiz olarak şahsen ya da posta/kargo yolu ile YERLEŞMİŞ OLDUKLARI AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜKLERİNE ulaştırmaları gerekmektedir.

Yedek Adaylardan İstenen Belgeler Nelerdir?

1- Atama Başvuru ve Beyan Formu (eksiksiz doldurulup imzalanacaktır.) İndirmek İçin Tıklayınız.

2- Kimlik fotokopisi,

3- Öğrenim Durumu Belgesi (E-Devlet sisteminden alınabilir),

 1. a) Öğrenim durumu belgesini/diplomasını E-Devlet sisteminden alamayan adaylardan; elden teslim edecekler için belgenin aslının yanında bulunması, posta/kargo ile gönderecekler için noter tasdikli sureti,
 2. b) Yurt dışındaki bir okuldan mezun olan adaylar için; diploma, diplomanın Türkçe tercümesi ve denklik belgesinin; elden teslim edecekler için belgenin aslının yanında bulunması, posta/kargo ile gönderecekler için noter tasdikli sureti,

4- Askerlik görevini tamamlamış adaylar için Terhis Belgesi, diğer erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınabilir Bkz. Açıklama-3)

5- Resmi kuruma ibraz edilmek üzere alınmış Adli Sicil Belgesi (E-Devlet sisteminden alınabilir),

6- KPSS Sonuç Belgesi (Karekod bölümü okunaklı çıktı alınmış),

7- Mesleğe İlişkin Belgeler:

 1. a) Avukat pozisyonuna yerleşen aday için, Avukatlık Ruhsatı (elden teslim edecekler için belgenin aslının yanında bulunması, posta/kargo ile gönderecekler için noter tasdikli sureti), 10.05.2023 tarihi itibarıyla Avukatlık ruhsatına sahip olmayan adaylar için aynı tarihte avukatlık staj bitirme belgesine sahip olup, Türkiye Barolar Birliğine avukatlık ruhsatı için başvurduğuna ilişkin belge,
 2. b) Destek Personeli (şoför) pozisyonuna yerleşen aday için, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan ve 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik uyarınca 01/01/2016 tarihi öncesi itibarıyla en az B sınıfı, 01/01/2016 tarihi sonrası için 10.05.2023 tarihi öncesinde düzenlenmiş olmak kaydı ile D1 sınıfı sürücü belgesi (elden teslim edecekler için belgenin aslının yanında bulunması, posta/kargo ile gönderecekler için noter tasdikli sureti),
 3. c) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna yerleşen aday için, 10.05.2023 tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış “Silahlı” Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı (elden teslim edecekler için belgenin aslının yanında bulunması, posta/kargo ile gönderecekler için noter tasdikli sureti).

8- Çalışma Geçmişine İlişkin Belgeler

 1. a) E-Devlet’ten “Barkodlu Belge Oluştur” butonuna tıklanarak alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi,
 2. b) Kamu Kurum ve Kuruluşları bünyesinde görev yapan/yapmış olan adayların ilgili Kurum tarafından düzenlenen unvan, statü ve ayrıldı ise ayrılış nedenini gösterir Onaylı Hizmet Belgesi (işçi, memur, sözleşmeli (657 DMK 4/B, 399 KHK vb.), ek ders ücretli, proje personeli...),

9- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi İndirmek İçin Tıklayınız.

10- Mal Bildirim Formu (Form eksiksiz doldurulup, önlü arkalı tek sayfa olacak şekil imzalanarak kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.) İndirmek İçin Tıklayınız.

11- 3 adet vesikalık fotoğraf,

12- Belgeler yarım kapak karton dosyaya yukarıdaki sıra ile takılarak (1 no.lu belge en üstte olmak üzere) teslim edilecektir.

AÇIKLAMALAR

1- Belgelerini sunan adaylar, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu çerçevesinde arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturması sürecine tabi tutulacak ve aynı zamanda alım ilanında belirtilen şartları karşılayıp karşılamadıkları detaylı bir inceleme ile değerlendirilecektir. İnceleme sürecinin tamamlanmasının ardından, adaylar atamaları yapılıp göreve başlatılacaklardır.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak çalışırken, hizmet sözleşmesine aykırı davranışta bulunarak sözleşmesi kurum tarafından sona erdirilen, sözleşme süresi içinde tek taraflı olarak sözleşmeyi fesheden veya sözleşmesi yenilenmeyen adaylardan, öğrenim durumlarına uygun bir pozisyona atanacak olanlar ile eş durumu veya sağlık durumu mazereti nedeniyle ataması gerçekleştirilemeyen ve sözleşmesini feshetmeyen adaylar dışında, 10.05.2023 tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamamış adayların atanmaları yapılmayacaktır.

3- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli olarak görev yapan adaylardan, ilgili yıla ait Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespit Edilmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı gereği, bulundukları pozisyondan farklı bir pozisyona öğrenim durumlarına uygun olarak atanacaklar hariç, 10.05.2023 tarihi itibariyle bulundukları pozisyonda 3 hizmet yılını tamamlamamış adayların atanmaları gerçekleştirilmeyecektir.

4- Askerlik görevini yerine getiren adaylar, ilk aşamada birliklerinden alacakları muhtemel terhis tarihini gösterir resmi yazıyı Atama Başvuru ve Beyan Formu ile birlikte göndermeleri gerekmektedir. Askerlik hizmetini tamamlayan adaylar, terhis sonrasında 30 (otuz) gün içinde belirtilen atama belgeleri ile birlikte yerleştirildikleri İl Müdürlüğüne başvuruda bulunmalıdırlar.

5- Belirlenen süre içinde belge teslim etmeyen adaylar, atanma hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.

6- Personel Alım İlanında belirtilen şartları taşımadığı tespit edilen adayların atama işlemleri gerçekleştirilmeyecek, ayrıca gerçeğe aykırı belge sunan veya beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem başlatılacak, yapılmış olan atamalar iptal edilecek ve kendilerine ödenen bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.