Akdeniz Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı yayımlandı. Resmi Gazetede 1 Haziran 2021 tarihi ile gelmiş olan duyuru ile 11 kişilik boş kadro ile Sağlık Personeli Alımı yapılacak. Üniversite Diş Hekimliği fakültesinde görevlendirmek üzere Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartları haberimizin devamında.

ALIM YAPILACAK KADROLAR:

Akdeniz Üniversitesi 11 kişilik boş kadro ile Ön Lisans mezunu 2 Diğer Sağlık Personeli, 1 Röntgen Teknisyeni alımı yapacak. Lisans Mezunu ise 8 Hemşire alımı yapılacak. kadrolar ise şöyledir:

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Akdeniz Üniversitesine Sözleşmeli Sağlık Personeli alımı için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Bu kapsamda;

" Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak" şartları aranacak.

Özel Olarak İse adaylardan;

  • Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS(P3) puanı ve ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P93) puanı esas alınacaktır. Hemşire adaylarının 60 (Altmış) ve üzeri puana sahip olması gerekmekte olup diğer pozisyonlar için 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle değerlendirme yapılacaktır,
  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
  • Başvuru son günü itibariyle tüm pozisyonlar için 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak,
  • Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu’nun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinden Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı fesh etmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme uygun olmayanlar atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır,
  • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz,

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Akdeniz Üniversitesi personel alımı için adaylar başvurularına ilanın yayımlanması ile birlikte başlamış olup en geç 15 gün içerisinde gerçekleştirmeleri gereklidir. Bu kapsamda 1 - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak başvurular geçerli sayılacaktır.

Adaylar Başvurularını https://disbasvuru. akdeniz.edu.tr/ web adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

BAŞVURU KILAVUZU BURADA

Editör: TE Bilisim