Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 2021 yılı kapsamında yeni ilan yayımladı. CTE hizmet veren ceza infaz kurumlarında sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler doğrultusunda ve özel şartlar doğrultusunda farklı kadrolarda Sözlemeşmeli Personel Alımı yapacak.

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

Ceza ve Tevkiefevleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli ( 657 4/B ) olarak aşağıdaki kadrolarda 202 kişilik sözleşmeli personel alacak.

 • Öğretmen (Kadın)  12
 • Öğretmen (Erkek)  25
 • Psikolog (Kadın) 24
 • Psikolog (Erkek) 84
 • Sosyal Çalışmacı (Kadın) 14
 • Sosyal Çalışmacı (Erkek)  34
 • Fizyoterapist (Erkek)  5
 • Veteriner (Erkek)  2
 • Mühendis (Erkek)
 •  (İnşaat Mühendisi)  2

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Sağlık kurulu raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

KADROSUNA GÖRE ÖZEL ŞARTLAR:

Psikolog (Kadın) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

 • Psikoloji lisans programından mezun olmak,
 • 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,
 • Cinsiyeti kadın olmak.

Psikolog (Erkek) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

 • Psikoloji lisans programından mezun olmak,
 • 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,
 • Cinsiyeti erkek olmak.

Sosyal Çalışmacı (Kadın) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

 • Sosyal Hizmetler lisans programından mezun olmak,
 • 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,
 • Cinsiyeti kadın olmak.

Sosyal Çalışmacı (Erkek) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

 • Sosyal Hizmetler lisans programından mezun olmak,
 • 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,
 • Cinsiyeti erkek olmak.

Veteriner (Erkek) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

 • Veteriner lisans programından mezun olmak,
 • 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,
 • Cinsiyeti erkek olmak.

Fizyoterapist (Erkek) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak,
 • 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak
 • Cinsiyeti erkek olmak.

Mühendis (Erkek) (İnşaat Mühendisi) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

 • İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak,
 • 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,
 • Cinsiyeti erkek olmak.

Öğretmen (Kadın) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

 • Milli Eğitim Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin ilân tarihindeki çizelgede sayılan yüksek öğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi mezunları dışındaki bölümler için sınıf öğretmenliği sertifikası veya pedagojik formasyon belgesi bulunmak veya alanı ile ilgili ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmak,
 • 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,
 • Cinsiyeti kadın olmak.

Öğretmen (Erkek) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

 • Milli Eğitim Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin ilân tarihindeki çizelgede sayılan yüksek öğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi mezunları dışındaki bölümler için sınıf öğretmenliği sertifikası veya pedagojik formasyon belgesi bulunmak veya alanı ile ilgili ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmak,
 • 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,
 • Cinsiyeti erkek olmak. Not: Yukarıda yer alan unvanlara Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların denklik belgesini sistemde “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

BAŞVURULAR BAŞLIYOR!

Adalet Bakanlığı CTE Personel alımı başvuruları 01 Nisan 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 16 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecektir. Adaylar başvurularını sadece son başvuru günü saat 23:59 a kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacaklardır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İLANIN TAM METNİ

Editör: TE Bilisim