Kamuya Memur alımı için başvurular az önce başladı. Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan memur alımı ilanına göre SGK ve MHB bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Müfettiş yardımcısı kadrosunda istihdam edilmek üzere Memur Alımı gerçekleştirilecek. Buna göre alımlar SGK ve Bakanlık tarafından yapılacak Sınav ile gerçekleştirilecek. Adayların sınava katılmaları için belirtilen bazı şartları sağlıyor olmaları gerekmektedir

HMB ve SGK Kontenjan Bilgisi Nedir?

SGK Merkez teşkilatında görevlendirilecek ve Teftiş kurulu başkanlığına 25 Müfettiş Yardımcısı alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı memur alımları sınav ile gerçekleştirilecek. İki Aşamalı olmak üzere yazılı ve sözlü olarak memur alımı yapılacak. Toplamda 10 Kişilik kadro ile Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı kadrosunda personel alımı yapılacak.

Başvuru İçin Adaylardan Aranan Şartlar Nelerdir?

Müfettiş Yardımcısı alımı için genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Buna göre " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak " gibi şartlar aranacaktır.

2022 veya 2023 KPSS İle Memur Alımı Yapılacak!

Söz konusu Müfettiş Yardımcısı alımı için başvurular KPSS Puanına göre gerçekleştirilecek. 2022 veya 2023 yıllarında KPSS puanına sahip olan adaylar başvuru yapabilecek. Adayların KPSSP48 puan türünden en az 80 puan almış olmaları gerekmektedir.

Yaş Şartı Aranacak!

Giriş sınavının yazılı aşamasının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2024) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olması (01/01/1989 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

SGK Memur Alımı Eğitim Şartı:

En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, tıp, diş hekimliği, eczacılık fakültelerinden veya sosyal hizmetler, sağlık idaresi veya sağlık yönetimi, matematik, istatistik, aktüerya, bankacılık, sigortacılık, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

HMB Memur Alımı Eğitim Şartı:

En az dört yıllık lisans eğitimi veren iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idarî bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olması gereklidir.

SGK ( Sosyal Güvenlik Kurumu ) 25 Müfettiş Yardımcısı Alımı İlanın Detayları Burada

HMB ( Hazine ve Maliye Bakanlığı ) 10 Müfettiş Yardımcısı Alımı İlanın Detayları Burada

Başvuru Ekranı Açıldı!

Az Önce 27 Kasım 2023 tarihi ile gelmiş olan duyuruya göre başvuru ekranı az önce açıldı. Bu kapsamda adaylar başvurularını sadece Kariyer adresi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Aşağıdaki bağlantılar üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

HMB Memur Alımı Başvuru Ekranı: https://www.turkiye.gov.tr/hazine-ve-maliye-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim?islem=ilan

SGK Memur Alımı Başvuru Ekranı: https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim?islem=ilan

Başvurular Hangi Durumda Geçersiz Sayılacak?

a) Kariyer Kapısı Platformu üzerinden başvuru yapmayanların,

b)Başvuru işlemlerini süresi içinde (27 Kasım 2023 Pazartesi günü saat 08.30’dan, 8 Aralık 2023 Cuma günü saat 23.59’a kadar) yapmayanların veya başvurusunu tamamlamayanların,

c) Başvuruda yer alan bilgileri eksik ve/veya hatalı olanların,

ç) ilanlarda belirtilen hükümlerinde belirtilen şartları taşımayan veya bu durumu sonradan tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Editör: TE Bilisim