Polis Akademisinden az önce gelen duyurya göre 2021 yılı 6. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi Fiziki yeterlilik parkur talimatları belli oldu. Toplam 7 İstasyon ve 72 metrelik bir parkur ile adaylar fiziki yeterlilik sınavına katıcaklar. Adaylar sınavlar gelirken yanlarından Spor ayakkabısı ve Spor kıyafetini yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Fiziki Yeterlilik Sınav Talimatı

(1) Başlangıç çizgisi ile ağırlık taşıma etabının son dubanın bulunduğu yere kadar 29 (yirmi dokuz) metre uzunluğunda ve ağırlıkların başındaki duba ile takla minderinin başındaki duba arası 14 (on dört) metre eninde, takla atma minderinin başındaki duba ile bitiriş çizgisine kadar 29 (yirmi dokuz) metre uzunluğunda toplam 7 istasyon ile 72 (yetmiş iki) metre uzunluğundaki parkurdan oluşmaktadır.

(2) Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, fiziki yeterlilik sınavı komisyonu ve sınava katılan aday tarafından görülebilecek nitelikteki dijital fotoselli süre ölçer ile yapılacaktır. Dijital fotosel cihazının başlama ve bitiş kısmındaki fotoseller arasındaki mesafe en az 3 (üç) metre genişlikte olacaktır.

(3) Yapılacak hareketlerle ilgili olarak; öncelikle adaylara gruplar halinde fiziki yeterlilik parkuru tanıtılır. Adaylara parkuru tanıtım esnasında veya sınav esnasında oluşabilecek herhangi bir sakatlık durumunda fiziki yeterlilik sınav komisyonu sorumlu değildir. Daha sonra komisyonca ismi okunan aday komisyona kimliğini vererek kendini tanıttıktan sonra parkurun başlama noktasına gelip ve kameraya doğru dönüp kendisini bir kez daha tanıtarak parkura doğru dönecektir.

a) Aday “BAŞLA” komutu ile başlama çizgisini geçtiği anda süresi başlayacaktır. İlk etap olarak aday jimnastik sıçrama tahtası üzerinden 5 (beş) kez sağa, sola çift ayakla sıçrama hareketi yapacaktır. Sıçrama tahtasının uzunluğu 2,5 (iki buçuk) metre, yüksekliği 40 (kırk) cm, genişliği 20 (yirmi) cm ve sıçrama tahtasının yere basma ayakları 52 (elli iki) cm eninde olacaktır. Aday istediği taraftan sağdan veya soldan çift ayakla sıçrama hareketine başlayabilecektir.

Adayın;

Jimnastik sıçrama tahtası üzerinden her bir eksik sıçramasının ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) iki saniye ilave edilecektir.

Tek ayakla yaptığı sıçrama hareketi sıçrama olarak sayılmayacak ve 5 sıçrama hareketinden en az bir tanesini nizami olarak yapacak, 5 sıçrama hareketinden en az bir tanesini nizami yapamayan aday bu istasyonu yapmamış sayılacak ve diskalifiye edilerek elenecektir.

Sıçrama hareketleri öğretim görevlisi tarafından geçerli olanlar açıktan sayılacak.

Geçerli sıçrama hareketi çift ayaklı olacak her iki ayakta sıçrama tahtasının diğer tarafına geçecek.

b) Lastik içinden geçme etabında adaylar 6 adet lastik içerisinden tek ayakla (sağ ayak sağ lastik, sol ayak sol lastik) basarak geçecektir. Lastiklerin iç genişliği 16 inch (40.64 cm) olacak, lastikler çapraz ve birbirine bağlı şekilde olacaktır.

Adayın;

Her bir lastik için, içerisine basmadan geçmemenin ceza karşılığı olarak bitiş süresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir.

Bu istasyondaki lastiklerden hiçbir lastiğin içine basmadan geçmesi durumunda aday bu etabı yapmamış sayılarak diskalifiye edilerek elenecektir.

c) Adaylar, ağırlık taşıma etabında, erkek adaylar için 30 Kg (15x2) ağırlığındaki, kadın adaylar için 20 Kg (10x2) iki kum torbasını aralarında 11 (on bir) metre mesafe bulunan iki dubanın dışından dolaşarak taşıyacak ve ağırlıkları taşımaya başladığı noktaya herhangi bir mesafeden atmayacak ve aldığı noktaya bırakacaktır.

Adayın;

Ağırlıksız olarak dubanın arkasından dolaşması halinde süresine bitirme süresine ceza karşılığı olarak (1) bir saniye,

Ağırlıkları aldığı noktaya bırakmaması halinde bitirme süresine ceza karşılığı olarak (1) bir saniye,

Ağırlıkları aldığı noktadaki dubanın dışından dolaşmaması halinde bitirme süresine ceza karşılığı olarak (1) bir saniye,

Ağırlıkları 11 metrelik mesafeyi tamamlayarak aldığı yere bırakan aday, dubanın içerisinden geçerek diğer istasyona geçmesi halinde bitirme süresine ceza karşılığı olarak (1) bir saniye,

Dubaları devirmesi halinde her devirdiği duba için bitirme süresine ceza karşılığı olarak (1) bir saniye,

Ağırlıkları taşırken ağırlıkları birini dubanın içinden birini dışından geçirmesi halinde bitirmesine ceza karşılığı olarak (1) saniye ilave edilecektir.

Ayrıca aralarında 11 metre mesafe bulunan dubalardan ikincisinin arkasından dolaşarak tamamlamayan, herhangi bir mesafeden dönen ve yarım bırakan aday bu istasyonu tamamlamamış sayılacak ve diskalifiye edilerek elenecektir

ç) Sağlık topuna dokunma hareketinde adaylar, iki nokta arasında mesafesi 5 (beş) metre olan ve yerde duran sağlık toplarından önce koşu istikametinde ikinci topa, sonra ilk topa ve tekrar ikinci topa dokunarak 3 kez dokunuş yapacaktır. Adayın ;

Her bir eksik dokunma için ceza karşılığı olarak bitiş süresine 2 (iki) saniye,

Sağlık topuna dokunma hareketinde aday önce en uzaktaki topa dokunarak sonra geçerken dokunmadığı ilk topa dokunacak ve sonra ilk dokunduğu topa tekrar dokunarak istasyonu tamamlayacaktır. Bu istasyonu bu şekilde yapmayan, önce birinci topa dokunan sonra ikinci topa dokunarak diğer istasyona geçen adayın ikinci topa dokunması bir dokunuş sayılacaktır. İlk topa dokunması sayılmayacak ve bu şekilde iki top arasındaki mesafeyi kat etmeyecek şekilde diğer istasyona geçen adayın bitirme süresine ceza karşılığı olarak (6) altı saniye ilave edilecektir,

Adayın topa dokunmasından dolayı topların toz haznesinden çıkması durumunda aday, topun peşinden değil topun bulunması gereken hazneye dokunacaktır,

Bu istasyondaki sağlık toplarının hiçbirine dokunmadan geçmesi durumunda aday diskalifiye edilerek elenecektir

d) Takla hareketine gelirken aday dubanın dışından dolaşarak gelip, yer minderinde öne doğru 1 (bir) defa takla atacaktır.

Takla hareketine gelirken dubanın dışından dolaşmayan veya dubayı deviren adaya ceza karşılığı olarak bitiş süresine 1 (bir)saniye ilave edilecektir. Takla hareketinde takla hareketini yapmaması veya hiç yapamaması durumunda aday diskalifiye edilerek elenecektir.

e) Slalom koşu etabında 6 adet slalom çubuğu dışından dolaşılarak tamamlanır. Çubuklar 1.5 (birbuçuk) metre yüksekliğinde olup, düz ve çapraz olarak 2.5 (ikibuçuk) metre aralığında olacaktır. Adayın;

Her bir eksik geçiş için ve çubuğunu deviren adaya ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) iki saniye ilave edilecektir.

Slalom çubuklarının bulunduğu parkuru hiç yapmadan geçmesi halinde aday, diskalifiye edilerek elenecektir.

Slalom çubuklarından 1. Slalomun dışından direk 3. Slalom Çubuğuna geçen veya 4. Slalom çubuğundan direk 6. Slalom çubuğunun dışından diğer etaba geçen adaya her bir eksiklik için (4) dört saniye ceza ilave edilir.

f) Engel etabında 4 adet engel ( üstten geçilecek engel yüksekliği çıtanın üstünden 50 (elli) cm, alttan geçilecek engel yüksekliği çıtanın altında 120 (yüzyirmi) cm olup engeller arasındaki mesafe 2 (iki) metredir.) üstten-alttan , üstten-alttan olmak üzere geçilir ve koşarak geçiş noktası geçildiğinde parkur tamamlanmış olur.

Adayın;

Bu etap sırasında engel çubuğunu düşürmesi, yerinden çıkarması (engel çubuğunun bir tarafının bile yerinden çıkması) ceza süresi alma nedenidir. Engel çubuklarının birbirlerine takılış yönü adayın geliş yönüne bakacak şekilde olacaktır. Engel etabında her bir eksik geçiş, engeli hatalı geçme, engelleri devirme ve düşürme için ceza karşılığı olarak bitiş süresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir.

Bu istasyondaki engellerin hiçbirini nizami geçmemesi durumunda aday diskalifiye edilerek elenecektir.

g) Aday bitiş çizgisinden tamamen geçmesi durumunda parkuru tamamlamış olur. Aday bitiş çizgisine düşerek veya kendine atarak kronometreyi durdurması halinde vücudunun herhangi bir kısmı parkurun içinde durağan bir şekilde kalırsa bitiş süresine (1) bir saniye ilave edilecektir.

Aday bitiş çizgisini geçtiği halde Dijital fotoselli kronometrenin herhangi bir nedenle durmaması, durdurulamaması halinde fiziki yeterlilik sınavı komisyonu tarafından adayın bitiş çizgisinden geçişi göz önüne alınarak bitiş süresi olarak kaydedilecek, herhangi bir tereddütte düşülmesi halinde kamera kayıtları kontrol edilerek bitiş süresi tespit edilecek ve adayın parkur bitirme süresi olarak yazılacaktır.

h) Fiziki Yeterlilik Parkuru içerisinde herhangi bir istasyonu yapmayan veya yapamayan aday elenecektir. Fiziki yeterlilik parkurunda sayılı istasyonlarda sıçrama tahtası, lastik engeli, sağlık toplarına dokunmalar, slalom çubuğu geçişleri gibi engelli geçiş istasyonlarından adayların bu istasyonları geçebilmeleri için her istasyonda en az bir hareketi nizami yapma zorunluluğu vardır. Her istasyonda en az o istasyon hareketini bir tanesini nizami yapamayan aday bir sonraki istasyonu geçemez ve diskalifiye edilerek elenir.