Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan resmi ilan doğrultusunda yeni personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımlarda 16 kişilik kadro açılırken, Basın İlan Kurumu resmi portalında yayınlanan ilan ile birlikte süreç resmen başlatılmış oldu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımları için başvuru süreci nasıl olacak?

İlgili şartları taşıyan ve başvuru yapmak isteyen adaylar için başvurular 24 Ağustos tarihi itibariyle alınmaya başlanacak. Başvurularda son tarih ise 4 Eylül. Bu tarihler arasında yapılacak başvurularda Vakıflar Genel Müdürlüğü internet sitesindeki başvuru formunun doldurulması gerekecek. Online olarak yapılacak başvurular ile birlikte adaylar müracaatlarını iletmiş olacak. Başvuru formunun doldurulmasının yanı sıra adayların istenen belgeleri de dijital olarak sisteme yüklemesi gerekmektedir.

Başvurularda internet ortamının dışında herhangi bir başvuru kabul edilmeyecek. Posta yoluyla yapılan başvurular da geçerli olmayacak. Her bir aday tek bir kadro için başvuru yapabilecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alım şartları neler?

Resmi bilgiler ışığında yapılacak personel alımlarında geçerli olan şartlar şöyle;

1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya tecilli/muaf olmak,

4. Sağlık durumu iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak,

5. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

6. Herhangi bir sözleşmeli pozisyonda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin feshi tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

7. Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

8. En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin tabloda yer alan ilgili bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

9. Avukat pozisyonuna başvuracaklar için; başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatına haiz olmak,