Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere Hemşire Alımı yapacağını bildirmişti. Bu kapsamda ondokuz Mayıs Üniversitesi Hemşire Alımı ilanında son güne geldik. Peki henüz başvuru yapmamış olan adaylar nasıl başvuru yapacaklar. Adaylardan aranan nitelikler nedir? Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

Hemşire Alımı Başvuru Şartları Nedir?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi hemşire alımları 3 farklı alanda yapılacak. Adayların mutlaka belitilen nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir. Öncelikle adaylardan Eğitim ve KPSS şartı aranacak. Bu kapsamda en az dört yıllık eğitim veren kurumların ilgili bölümlerinden mezun olmuş olmaları gereklidir. Sözleşmeli Personel alımı başvuru şartları şöyşedir.

1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

2-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3-Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4-657 Sayılı Kanunun 53’ncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

5-Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması(askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak.)

6-Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı fesih etmemiş olmak.

7-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8-Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

ARANAN ÖZEL KOŞULLAR

1- HM02 nitelik koduna başvuracak adaylar için Sağlık Bakanlığı onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikasına sahip olmak şartı aranacaktır.

2- HM03 nitelik koduna başvuracak adaylar için Yabancı dil belgelerinin denkliği hususunda ÖSYM Başkanlığının 18/09/2017 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi ve 25/02/2016 tarihli Eşdeğerlik Tablosu esas alınacaktır.

3- HM03 nitelik koduna başvuracak adaylar için ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (YDS) katılarak en az 60 puan aldığını belgelemek veya bu seviyede bildiğine ilişkin uluslararası geçerliliği bulunan bir dil belgesine sahip olmak.

BAŞVURULAR SONA ERİYOR!

Başvurularına 09 Ekim 2020 tarihi ile başlamış olan adaylar en geç 23 Ekim 2020 tarihine kadar başvuru yapmak zorundadır. Başvurular sadece istenen belgeler ile birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvurular KPSS puanına göre yapılmış olup adayların KPSS puanları ele alınarak en yüksek puana sahip olan ASIL ve YEDEK adayların işlemleri yapılacaktır. Sonuçlar başvuruların sona ermesi ile birlikte en geç 7 iş günü içerisinde başvurularını gerçekleştirmeleri gereklidir. Buna göre en geç 01 Kasım 2020 tarihine kadar açıklanması beklenmektedir.

Editör: TE Bilisim