Öğrenimini tamamlayan ve çalışma hayatına başlamadan önce staj yapan kişilere stajyer denir. Girdikleri işte stajını yaptığı sürece iş verenin sigorta yapma zorunluluğu vardır. Bu duruma da staj sigortası denilmektedir. Bu sigortanın amacı kişinin geçirmiş olduğu iş kazaları ve meslek hastalıklarını içermesidir. Sigorta primleri bu sebeple ödenmektedir.

Meslek ve teknik öğrenim gören ya da lisans eğitimi gören kişilerin mesleki yeterliliklerini ispatlaması için zorunlu olarak yapmaları gereken bir çalışmadır. Bu aşamada iş verenin staj öğrencisini sigortalı yapması da zorunludur. Kişinin iş kazası ya da meslek hastalığı geçirmelerine karşı alınan bir önlemdir. İş kazasının yaşanması durumunda okul tarafından %1 oranında prim ödenir. Mesleki hastalık veya iş kazası geçiren kişi durumunu SGK’ ya bildirmesi gerekmektedir. Böyle bir durumla karşı karşıya gelen kişi eğer SGK’ ya haber vermez ise eğitim gördüğü okula idari para cezası uygulanmaktadır.

Staj sigortası, üniversite veya lise öğrencilerinin staj yaparken karşılaşabilecekleri kazalardan ve sorumluluklardan korunmalarını sağlayan bir tür sigortadır. Bu sigorta türü, staj yapan öğrencilerin ve işverenlerin olası risklerini minimize etmek amacıyla tasarlanmıştır.

Staj sigortasının sağladığı koruma genellikle şunları içerir:

  1. Kaza Sigortası: Staj süresince meydana gelebilecek kazalar ve yaralanmaları kapsar. Öğrencinin işyerinde veya staj yaptığı alanda herhangi bir kaza sonucu yaralanması durumunda tıbbi masraflarını karşılayabilir.

  2. Sorumluluk Sigortası: Öğrencinin staj yaptığı kuruma veya üçüncü şahıslara verebileceği maddi hasarlar nedeniyle oluşabilecek hukuki sorumluluğu kapsar. Örneğin, staj yapan bir öğrencinin bir iş kazası sonucunda işyerindeki ekipmanlara zarar vermesi durumunda, bu sigorta türü zararın karşılanmasına yardımcı olabilir.

  3. Sağlık Sigortası: Bazı staj sigortası paketleri sağlık sigortası da içerebilir. Staj yapan öğrencinin staj süresince sağlık hizmetlerine erişimini sağlar.

Staj sigortası genellikle işveren tarafından sağlanır ve sigorta primi genellikle işveren tarafından ödenir. Ancak, bazı durumlarda öğrenciden de bir katkı istenebilir.

Staj sigortası, staj yapan öğrencilerin ve işverenlerin güvende olmasını sağlamak için önemli bir araçtır. Staj yapacak olan öğrencilerin staj sürecindeki sigorta detaylarını dikkatlice incelemesi ve gerektiğinde işverenleriyle iletişime geçmesi önemlidir.

ÜNİVERSİTE, LİSE STAJYERLERİ BUNLARA DİKKAT;

Stajyer öğrenci çalışmaya başladığı günden itibaren sigortalı olarak çalışır. Her stajyer sigortalı ve maaşlı bir şekilde çalıştırılmalıdır.

Stajyerlere Maaş Ödemesi Zorunlu Mu? Stajyer kişilere maaş ödenmesi yasal olarak zorunludur. Zorunlu olarak staj gören öğrencilerin okulları tarafından sigortaları yatırılmaktadır. Maaşları ise iş veren tarafından ödenmelidir. Fakat meslek lisesi veya meslek yüksek okulu okuyan kişilerin staj durumu biraz farklıdır. 20 ya da üzeri çalışanı olan iş yeri asgari ücretten en az %30, 20 kişiden az çalışanı olan iş yerinin %15 ödemesi gerekmektedir.

Staj Süresi Ne Kadardır? Genellikle Lisans öğretim için 60 gündür. Ancak Mesleki staj 30 gün için yeterli bulunmaktadır. Bu sebeple çoğunlukla 30 gün staj yapılması gerekmektedir.