Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Mühendis alımı ilanı yayımlandı. ÖSYM den gelen duyuruya göre KPSS 2021/4 ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 30 kişilik boş kadro ile Kamu Personeli alımı yapacak. Alımlar Bakanlığın Merkez ve Taşra teşkilatına yapılacak. peki hangi alanlarda Mühendis Alımı yapılacak? Kontenjan dağılımı nedir? Başvuru şartları nedir? tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz.

30 MÜHENDİS ALIMI YAPILACAK!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 30 kişilik boş kadro ile Mühendis alımı yapacağını duyurdu. Bu kapsamda Merkez teşkilatına 7 ve Taşra Teşkilatına 27 Mühendis alımı yapılacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

  • 6 Eylül 2020 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Lisans) girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmak,
  • Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve işlemler 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu" ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın ilgili maddeleri uyarınca yürütülecektir. Adı geçen Kanun ve Esaslarda belirtilen şartların herhangi birini taşımayan adaylar yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa atanmazlar.
  • Tercihte bulunacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1 inci bendi (*) gereği bu tercih kılavuzunda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edecek adayların Türk Vatandaşı olmaları gerektiğinden Türk Vatandaşı olmayan adayların tercih yapmaları sistem tarafından engellenecektir.
  • Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 1 inci maddesinde yer alan istisnalar dışında, "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmüne tabidir.
  • Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gerekmektedir. - 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması gerekmektedir.
  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik ve yaşlılık aylığı almaması gerekmedir.
  • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar yerleştirme için başvuru yapmamalıdır. Bu durumdaki adayların yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.
  • Merkez teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yeri Bakanlığımız, taşra teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yerleri ise Liman Başkanlıklarımız, Denizdibi Tarama Başmühendislikleri, Bölge Müdürlüklerimiz ve bunlara bağlı illerdir. Adaylar, Liman Başkanlıklarımız, Denizdibi Tarama Başmühendislikleri, Bölge Müdürlüklerimiz ve bağlı illeri kurumsal internet (http://www.uab.gov.tr) sitemizden inceleyebilirler.

NİTELİK KODUNA GÖRE ÖZEL ŞARTLAR NEDİR?

4689 Nitelik Kodu İçin, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği lisans programından mezun olmak,

4669 Nitelik Kodu İçin, İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak,

4639 Nitelik Kodu İçin, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak,

4611 Nitelik Kodu İçin, Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak,

4733 Nitelik Kodu İçin, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği veya Gemi Makineleri Mühendisliği lisans programından mezun olmak,

4495 Nitelik Kodu İçin, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği veya Güverte lisans programından mezun olmak,

TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar tercihlerini, 16 – 23 Mart 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr  internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 23 Mart 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

TERCİH KILAVUZU