Türkiye bilindiği üzere önemli bir deprem ülkesi olarak bilinmekte olup sık sık vatandaşların deprem önlemleri alınmasına yönelik eğitimler, seminerler verilmektedir. Buna göre ülkemizde yapılan araştırmalar doğrultusunda 500'den fazla fay hattının bulunduğu belirtilmekte olup bu fay hatlarının risk gruplarına göre bölündüğü, az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak gruplara ayrılmaktadır. Buna göre Maden Tetkit Arama Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi aracılığı ile fay hatlarını harita üzerinden göstermektedir. Peki ülkemizde ki en tehlikeli fay hatları nerededir?

En Tehlikeli Fay Hatları

Türkiye'de ki fay hatlarını görüntülemek için kamu sitesi olan http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx linkini kullanabilirsiniz. Peki ülkemizdeki en tehlikeli fay hatları hangi şehirlerdedir? İlgili bilgilere göre Kütahya. Yalova, Denizli, Aksaray, Bursa, Manisa, Balıkesir, Sakarya, Bolu, İzmir, Aydın, Erzurum, Kahramanmaraş, Hakkâri, Bingöl Hatay, Muğla, Eskişehir şehirlerinde bulunan fay hatlarının daha tehlikeli olduğu ve buralardaki depremlerin şiddetinin daha fazla olabileceği ön görülmektedir.

Türkiye Deprem Haritası

Hemen yukarıda sunmuş olduğumuz harita incelediğinde Türkiye'nin Ege bölgesinde ciddi fay hatlarının bulunduğu ve en tehlikeli fay hatlarından birisinin Kuzey Anadolu Fay Hattı olduğu bu fay hattının Karadeniz civarlarından geçerek Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine kadar devam ettiği görülmektedir. Kısacası Türkiye'nin dört bir yanından 500'den fazla fay hattı bulunmakta olup en az tehlikeli bölgelerin Konya ve Karamın bazı alanları olduğu görülmektedir.