Türk Silahlı Kuvvetleri Subay alımı için ilana çıktı. Milli Savunma Bakanlığı Peesonel Temin adresi üzerinde yayımlanmış olan  ilana göre Türk Silahlı Kuvvetleri 2021 yılı Dış kaynaktan Muvazzaf Subay Alımı Yapacak. İlan için başvuru süreci başlamış olup en geç 18 Kasım 2021 tarihine ladar başvuru yapılmış olması gereklidir.

Muvazzaf Subay Nedir?

Muvazzaf Subay, 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren ve kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan kadın veya erkeklerden istihdam edilen subaylardır.

KOMUTNLIĞA GÖRE KNTENJAN DAĞILIMI:

Türk Silahlı Kuvvvetler Komutanlığına bağlı olan Kara, Deniz ve Hava Kuvvetler komutanlıklarına Dış Kaynaktan 540 Subay Alımı yapılacak. Komutanlığa göre kontenjan dağılımı şöyledir;

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kontenjan Dağılımı:

Kara Kuvvetlerine Muharip Sınıfı ve Yardımcı Sınıflarda olmak üzere 491 Subay Alımı Yapılacak. Aımlar,

 • Piyade (Komando) (350)
 • Muhabere Bilgi Sistem (Siber Güvenlik) (18)
 • Mühimmat (10)
 • Bilgisayar (5+2)
 • Elektrik (1)
 • Elektronik (5+2
 • Endüstri (4)
 • İnşaat (1)
 • Makine  (4)
 • Uçak  (1)
 • Arapça  (3)
 • İlahiyat (9)
 • Beden Eğitimi(8)
 • İspanyolca (1
 • Tarih (20)
 • Rehberlik (20)
 • Yunanca (1)

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Subay Alımı Kontenjan Dağılımı:

Yardımcısı hizmet kapsamında DKK bünyesine 44 Subay alacak.

 • Bilgisayar (8+3)
 • Elektrik (1+1)
 • Elektronik (4+1)
 • Endüstri (3+1)
 • Gemi İnşa (3+1)
 • Eğitim Bilimleri (Eğitim Uzmanı) (2+1)
 • Eğitim Uzmanı (Psikoloji ve Rehberlik) (2+1)
 • Hukuk (2+1)
 • Yunanca (2+1)
 • Almanca (1+1)
 • Diş Tabibi (Pratisyen) (4)

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Subay Alımı Detayları ve Kontenjan Dağılımı:

Hava Kuvvetlerine toplamda 5 Subay Alımı yapılacak. Komtenjan dağılımı ise, 

SUBAY ALIMINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

TSK Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay alımı için bazı genel ve özel niteliler talep edilmektedir. Bu yönde adaylardan aşağıdaki genel ve başvuru şartları aranacaktır.

Genel Olarak Adaylardan,

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak, 
 • Hakkında yedek Subay Olamaz kararı olmamak,
 • Askeri Okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak,
 • Sözleşmeli er/erbaş veya bunların adayı iken sözleşmesi idarece feshedilmemiş olmak,
 • Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,
 • Her en sebeple olursa olsun kötü şöhretli olarak sayılmıyor olmak,
 • Silahlı görev yapmasına engel olabilecek herhangi bir Sağlık ve Hukuki bir engeli olmamak,
 • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olmak,

gibi şartlar aranacaktır.

Yaş Şartı Ne Olacak?

01 Ocak 2021 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; (a) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1994 ve daha sonraki doğumlular), Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1989 ve daha sonraki doğumlular),

KPSS Taban ve YDS Şartı Nedir?

TSK SUbay alımı için adaylardan KPSS ve Yabancı Dil sınavı şartı arayacak. Bu kapsamda adayların 2020 veya 2021 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak art aranacak.

Yabancı dil olarak ise Kılavuzda belirtilen dillerde puan almış olmak gereklidir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar ön başvurularını 28 Kasım 2021 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden, e-devlet şifresi ile giriş yaparak, çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta kanalı ile, dilekçe ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU KILAVUZU

BAŞVURU EKRANI

Editör: TE Bilisim