Ticaret Bakanlığı 174 Büro Personeli alımı hakkında duyuru yayımladı. Merkez ve taşra Bölge teşkilatlarında görevlendirmek üzere geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan 174 Büro Personeli Alımı için Belge teslimi yapmayan ASİL adayların yerine YEDEK adaylardan alım yapılacağı açıklandı. Yapılan duyuruda adaylardan istenen belgeler ve belge teslim tarihi açıklandı.

Yedek Adaylardan 6. Duyuru İle Sözleşmeli Personel Ataması Yapılacak!

Ticaret Bakanlığından az önce gelmiş olan duyuruya göre 174 Sözlşemeli Personel ataması için ASİL adayların yerine 14 Yedek Aday ataması yapılacağı bildirildi. Bu kapsamda,

Ticaret Bakanlığından gelmiş olan yeni duyuru ile 23 Eylül 2022 tarihi ile 22 yeni aday ataması yapıldı. Bakanlıktan gelen karar şöyledir;

Bakanlığımız Sözleşmeli Büro Personeli Pozisyonlarına yedek olarak yerleştirilmesi yapılan adayların aşağıdaki açıklamaları dikkatle okumaları gerekmektedir.

Bakanlığımız Sözleşmeli Büro Personeli Pozisyonlarına yedek olarak yerleştirilmesi yapılan adayların aşağıdaki açıklamaları dikkatle okumaları gerekmektedir.

Çağırılacak yedek adaylara ilişkin liste için tıklayınız…

Belge Teslim Tarihi Belli Oldu!

A) Adayların atanabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri ve beyanlarını 29/09/2022 tarihi mesai saati bitimine kadar Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü (Söğütözü Mah. 2176.Sk. No:63 PK: 06530 Çankaya/ANKARA) adresine elden, posta ya da kargo yoluyla ulaştırmaları zorunludur. Posta yada kargodaki gecikmeler dikkate alınmaz. Süresinde belgelerini teslim etmeyen aday atanma hakkını kaybeder.

B) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış ise iptal edilir, bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamazlar. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

Yedek Adaylardan İstenen Belgeler Nelerdir?

1) Beyan Formu (okunaklı ve eksiksiz doldurulmalıdır.) için tıklayınız...

2) E-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezun belgesi veya geçici mezuniyet belgesi.

3) E-devlet üzerinden alınacak barkodlu adli sicil kayıt belgesi.

4) Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı fotokopisi (önlü-arkalı)

5) Kamu görevlileri etik sözleşmesi (aday tarafından imzalanmış şekilde)

6) Erkek adaylar için e-devlet üzerinden alınacak barkodlu askerlik durum belgesi.

Halen askerlik görevini ifa eden adaylar ayrıca muhtemel terhis tarihlerini de içerir bir dilekçeyi de istenilen belgeler arasında göndermeleri gerekmektedir. Bu adayların atama işlemleri terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde Bakanlığımıza başvurmaları halinde gerçekleştirilecektir.

7) 4 adet vesikalık fotoğraf (Erkek adaylar için gömlek, kravatlı ve sakalsız olmalıdır. Her fotoğrafın arkasına adı soyadı yazılmalıdır.)

8) E- devlet üzerinden alınacak barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü

9) Mal bildirim beyannamesi için tıklayınız...

“Mal Bildirim Beyannamesi” A4 boyutundaki kapalı zarf içerisinde gönderilmeli ya da teslim edilmelidir. Söz konusu zarf üzerine aşağıdaki bilgiler yazılmalıdır.

6. Yedek Atama Duyurusu İçin:  https://personel.ticaret.gov.tr/duyurular/sozlesmeli-buro-personeli-yedek-adaylara-iliskin-6-duyuru