TENMAK ( Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ) geçtiğimiz gün yayımladığı personel alımı ilanı ile bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere farklı kadrolarda Kadrolu Personel Alımı yapacak. İlan Kamu İŞKUR İlanları kısmında yayımlanmış olup başvuru süreci başlamıştır. KPSS Puanı ile veya KPSS siz Personel Alımı yapılacak. Peki Kadrolu Personel Alımı yapılacak kadrolar nelerdir? Kimler başvuru yapabilecek? tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz.

KADROLAR:

Yukarıdaki tabloda da göreceğiniz gibi alımlar Temizlik Görevlisi, Silahlı Güvenlik Görevlisi ve Aşçı Yardımcısı kadrolarında yapılacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum olmamak,

3. Sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

5. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak,

6. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak, (yapılmış, tecilli veya muaf olmak)

7. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

9. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu sonuçlanmak,

10. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

TENMAK personel alımı başvuruları Bugün ( 26 Temmuz 2021 ) itibari ile başlamış olup en geç 30 Temmuz 2021 tarihine kadar yapılacaktır. Adaylar başvurularını sadece İŞKUR üzerinden elektronik ortamda gerçekleştireceklerdir. Bu yönde başvuru yapmak isteyenler " https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx " adresine giriş yaparak aday şifresi ile başvuruda bulabilirsiniz.

İLANIN TAM METNİ

İLAN NUMARALARI:

Aşçı Yardımcısı İş İlanı No: 00006147799

Güvenlik Görevlisi (Silahlı) İş İlanı No: 00006148978

Temizlik Görevlisi İş İlanı No: 00006149290

Temizlik Görevlisi( Eski Hükümlü İş İlanı No: 00006149253