Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ( TENMAK ) Memur alımı için ilan yayımladı. Az Önce resmi gazetede 13 Temmuz 2023 tarihi ile yayımlanmış olan memur alımı ilanına göre Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Ankara Biriminde görevlendirmek üzere Yapacağı Giriş sınavı ile 25 Sözleşmeli Memur Alımı yapacak. Alımlar ASİL Personel oalrak sözlşemeli olarak gerçekleştiilecek.

Mezuniyete Göre Kontenjan Dağılımı Nedir?

Lise Mezunu: 2 Destek Personeli (Bulaşıkçı), 2 Destek Personeli (Temizlik), 2 Destek Personeli (Aşçı Yardımcısı), 1 Teknisyen

Ön Lisans Mezıunu: 13 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 2 Tekniker,

Lisans Mezunu: 1 Mühendis, 2 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,

Başvuru İçin Adaylardan Aranan Şartlar Nelerdir?

TENMAK adaylardna genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Bu kapsamda Genel olarak " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak " gibi şartlar aranacak.

Başvuru Özel Şartları Nedir?

Adaylardan özel olarak KPSS şartı ve Eğitim şartı aranacak. Bu kapsamda,

KPSS Şartı: 2022 yılında yapılan KPSS'den Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 50,  60 veya 70 puan almış olmak şartı aranacak. 

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Şartları: 

 • Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri
 • KPSSP3 puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak.

Mühendis Şartları: 

 • İnşaat Mühendisliği Bölümü
 • KPSSP3 puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak.
 • (YDS)’ndan en az 60 (altmış) puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir belgeye sahip olmak.

Tekniker Şartları: 

 • Makine, Bilgisayar Destekli Makine, Makine-Resim ve Konstrüksiyonu, Bilgisayar Destekli Makine-Resim Konstrüksiyon, Mekatronik Ön Lisans Programları
 • KPSSP93 puan türünden asgari 60 (altmış) puan almış olmak.

Teknisyen Şartları: 

 • Mesleki ve teknik eğitim veren liselerin Bilişim Teknolojileri
 • KPSSP94 puan türünden asgari 50 (elli) puan almış olmak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Şartları: 

 • Herhangi bir ön lisans programı
 • 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 •  Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak,
 • Erkek adaylar için 170 cm’den, kadın adaylar için 160 cm’den kısa boylu olmamak

Destek Personeli (Aşçı Yardımcısı) Şartları: 

 • Mesleki ve teknik eğitim veren liselerin Yiyecek İçecek, Ortaöğretim (lise ve dengi)
 • KPSSOrtaöğretim)’ndan KPSSP94 puan türünden asgari 50 (elli) puan almış olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak,

Destek Personeli (Temizlik) Şartları: 

 • Ortaöğretim (lise ve dengi) 
 • KPSSOrtaöğretim)’ndan KPSSP94 puan türünden asgari 50 (elli) puan almış olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak,

Destek Personeli (Bulaşıkçı) Şartları:

 • Ortaöğretim (lise ve dengi)
 • KPSSOrtaöğretim)’ndan KPSSP94 puan türünden asgari 50 (elli) puan almış olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak,

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

TENMAK personel alımı başvurusu Temmuz ayı içerisinde alınacak. Bu kapsamda adaylar başvurularını sadece kariyer adresi üzerinden gerçekleştirecekler.

Başvuru Tarihleri: 27 - 31 Temmuz 2023

Başvuru Adresi: https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr

İLANIN TAM METNİ

Editör: TE Bilisim