İŞKUR yeni personel alımı ilanları yayımlamaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığından gönderilmiş olan iş ilanına göre TYP personel Alımı yapılacak. Buna göre yayımlanmış olan ilana göre alımlar Ankara'da olmak üzere "  Diğer Mücbir Sebepler " kadrosunda alım gerçekleştirilecektir. Peki TYP Personel Alımı başvuru detayları nelerdir? Kimler başvuru yapabilecek?

Tarım Bakanlığı TYP Personel Alımı Kontenjan Bilgisi Nedir?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan TYP ilanın göre "  TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI IX.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA" tarafından çok sayıda TYP Personel Alımı gerçekleştirilecek. Alımlar Ankara Altındağ ilçesinde gerçekleştirilecektir.

Başvuru Şartları Nedir?

İŞKUR üzerinde yayımlanmış olan TYP personel alımı ilanına göre adaylardan genel olarak;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Kuruma kayıtlı olmak,
  • 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,
  • Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
  • Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).

şartları aranacaktır.

TYP Başvurusu Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı TYP Personel alımına başvurular ilanın yayımlanması ile birlikte başlamıştır. Buna göre başvurular en geç 20 mayıs 2023 tarihine kadar olmak üzere " 311977 " iş ilanı numarası ile gerçekleştirilecektir.