TYP personel alımı için ilan yayımladı. İŞKUR üzerinde yayımlanmış olan TYP işçi alımı ilanına göre Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 30 kişilik kadro ile TYP Personel alımı gerçekleştirecek. Bu kapsamda adaylardan aranan şartlar ve TYP başvuru bilgisini sizlerle paylaşıyoruz.

TYP Personel Alımı Kontenjan Bilgisi Nedir?

Ankara Çankaya'da istihdam edilmek üzere TYP personel alımı yapılacak. Geçici Madde 5 kapsamında olmak üzere " Orman Genel Müdürlüğü Ankara Orman İşletme Müdürlüğü " 30 işçi alımı gerçekleştirecek.

Başvuru İçin Aranan Şartlar Nelerdir?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Kuruma kayıtlı olmak,
  • 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,
  • Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
  • Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

TYP personel alımı başvurusu ilanın yayımlanması ile birlikte başladı. Bu yönde adaylar Başvurularını sadece Elektronik ortamda olmak üzere İŞKUR aracılığı ile gerçekleştirecekler. Buna göre Başvurular 21 Haziran 2024 tarihi ile başlamış olup en geç 25 Haziran 2024 tarihine kadar yapılmış olması gerekmektedir.

İŞKUR BAŞVURU EKRANI: https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx