Kütahya İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alımı

Kütahya İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alımı

Kütahya İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alımı

Kütahya İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alımı

Kütahya İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor. Kütahya unun 36. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrasına göre tam zamanlı, Hukuk Lisans programından mezun olmuş 2 adet avukat alacaktır. Alt kısımda verilmiş olan bilgilerden, genel şartlara, özel şartlara, başvuru şekline, başvuru süresine, değerlendirilmesine, başvuru sırasında istenilen bilgilere ulaşabilirsiniz.

GENEL ŞARTLAR 1.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartlan taşımak. 2.Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya özrü bulunmamak. 3.Atanacağı pozisyon için tabloda belirtilen öğrenim şartlarına haiz olmak.

ÖZEL ŞARTLAR 1.Avukatlık Stajını yapmış olmak. 2.Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak tercih sebebidir. 3.İlimizde şantiye ve her türlü arazi şartlarında çalışmayı ve 5302 sayılı İl Özel idaresi Kanununun 5. maddesinde " İl Özel idaresinin görev alanı il sınırını kapsar" hükmüne istinaden ilimize bağlı 12 ilçenin herhangi birinde İl Özel idaresince gerek görülmesi halinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmek.

BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1.Adayların 16.10.2014-27.10.2014 tarihleri arasında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 2.Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar veya sahte evrakla müracaat edenler işe başlamış olsalar bile sözleşmeleri iptal edilecek ve haklarında suç duyurusunda bulunulacaktır. 3.Müracaatlar 30.10.2014 tarihinde değerlendirmeye tabi tutulacak olup, komisyon tarafından yapılacak ön değerlendirme neticesinde mülakat sınavına çağrılacak adaylar tespit edilecektir. 4.Mülakata çağırılacak adaylar idaremizin web sayfasından duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, ilgililere ayrıca yazılı ya da sözlü tebligat yapılmayacaktır. 5.Sözlü sınav 31.10.2014 tarihinde İl Özel İdaresi merkez binasında yapılacaktır. 6.Sözü sınavı kazanan adayın ismi 03.11.2014 tarihinde idaremizin www.kutahyaozid.gov.tradresinden ilan edilecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER 1.Aşağıda örneği verilen Başvuru Formu 2.Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli ya da mezun olunan okuldan onaylı örneği (Aslı gösterilmek suretiyle Kurumumuzdan tasdikli örneği kabul edilecektir.) 3.Nüfus cüzdanı fotokopisi 4.Kısa özgeçmişini anlatan belge 5.Erkek adaylar için askerlik yaptığına dair belge 6.1 adet resim Kurumunuzda, 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesine göre Tam Zamanlı Sözleşmeli Avukat olarak çalışmak istiyorum. Gereğini arz ederim....... /10/2014 İMZA tarihine kadar tecilli. Mahkumiyeti Varsa süresi ve sonuç:....... Yıl, .......... Ay, ............ Gün Tecil [ ] Af[ ] Para Cezası [ ] İnfaz [ ] Sağlık açısından görevini devamlı yapmaya engel bir halının bulunup bulunmadığı: İlimizin her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilir misiniz : Evet [ ] Hayır [ ] E-posta adresi Yazışma adresi EKLER: 1.Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli ya da mezun olunan okuldan onaylı örneği (Aslı gösterilmek suretiyle Kurumumuzdan tasdikli örneği kabul edilecektir.) 2.Nüfus cüzdanı fotokopisi 3.Kısa özgeçmişini anlatan belge 4.Erkek adaylar için askerlik yaptığına dair belge 1 adet resim

İşin Olsa Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel ilanlardan ve Gelişmelerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

İşin Olsa Android Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İşin Olsa İOS uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İnstagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

YORUM EKLE