İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İstanbul Üniversitesi Personel alımı yapıyor

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

İstanbul Üniversitesi Personel alımı yapıyor.Sizde İstanbul Üniversitesinde personel olmak istemezmisiniz? Öyleyse  İstanbul Üniversitesi bünyesine dahil etmek üzere Yükseköğretim Kuramlarının Önlisans düzeyinde eğitim veren Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Perfüzyon Teknikleri Bölümünden mezunu olma şartı ile 4 adet Sağlık Teknikeri ve Yükseköğretim Kurumlan Lisans düzeyinde eğitim veren Hemşirelik Bölümü mezunu olma şartı ile 109 adet Hemşire alacaktır.İstanbul Üniversitesi toplamda ise 113 Sözleşmeli olarak personel alacaktır. Alt kısımda verilmiş olan bilgilerde, Genel bilgilere, Özel şartlara, Başvuru bilgilerine, İstenilen belgelere ve genel bilgilere ulaşarak başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuruda bulunabilmeniz için KPSS-P93 50 puan türünden ve KPSS-P3 puan türünden 55 ve yukarı almış olmanız gerekmektedir.  

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde (giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrasına göre 2014 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır. POZİSYON ADET ARANILAN NİTELİKLER SAĞLIK TEKNİKERİ 4 Yükseköğretim Kuramlarının Önlisans düzeyinde eğitim veren Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Perfüzyon Teknikleri Bölümünden mezunu olmak HEMŞİRE 109 Yükseköğretim Kurumlan Lisans düzeyinde eğitim veren Hemşirelik Bölümü mezunu olmak 1-Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır. 2-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 3-Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek. 4-2014 yılında düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve (B) grubu Önlisans mezunları için KPSS-P93 50 puan türünden ve KPSS-P3 puan türünden 55 ve yukarı almış olmak . 5-5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi'nin 5. Fıkrası a ) 2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURU ŞEKLİ:

Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) adresindeki Başvuru formunu eksiksiz doldurarak, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır. Sadece bir pozisyon için aranılan nitelik kodu belirtilerek başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Sonuçlar KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde www.istanbul.edu.tr web adresinde yayınlanacaktır

. İSTENİLEN BELGELER:

-Fotoğraflı Başvuru formu -Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi -Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi veya noter tasdikli sureti -2014 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi -Not: (İstenilen belgelerin fotokopileri aslı ile birlikte ibraz edildiği takdirde Kurumumuzca onaylanabilecektir.) BAŞVURULARIN

DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: -

Başvurular incelendikten sonra ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbul.edu.tradresinden takip edilmesi gerekmektedir. İlgililere yazılı yada sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. S Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz. S İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

İşin Olsa Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel ilanlardan ve Gelişmelerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

İşin Olsa Android Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İşin Olsa İOS uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İnstagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

YORUM EKLE