Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mülakatsız Personel Alım İlanı! En Az Lise Mezunu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi personel alımı yapacağını ilan etti. Yayımlanan ilanlara göre farklı pozisyonlarda sözleşmeli olarak sağlık personeli alımı yapılacak.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mülakatsız Personel Alım İlanı! En Az Lise Mezunu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere sözleşmeli personel alımı yapacağını ilan etti. Bu yönde farklı sağlık kadrolarına sözleşmeli personel alımı yapılacak. Alımlar en az lise mezunu olan adayları kapsayacak olup başvuru şartları ve alım kadrolarını sizlerle paylaşıyoruz.

HANGİ POZİSYONLARA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi toplamda 5 kişilik kadro ile kamu personeli alımı yapacağını ilan etti. Bu yönde Lise Mezunu 1 Hemşire, Ön Lisans mezunu 2 Sağlık teknikeri, Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olmuş 1 Diğer Sağlık personeli ( Biyolog ) ve 1 Fizyoterapist alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi adaylardan bazı nitelikler arıyor. Bu kapsamda adayların 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar doğrultusunda ve bazı özel nitelikler doğrultusunda,

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Herhangi bir Suç hükümlülüğü bulunmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
 • Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile bağlantısı olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasndan olumlu sonuç alabilmek,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak, 
 • ÖSYM tarafından yapılmış olan kamu Personeli Seçme Sınavından Lise Mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden puan almış olmak,
 • Herhangi bir kamu kurumu veya kuruluşunda disiplin cezası ile ayrılmamış olmak

Gibi nitelikler aranacak.

BAŞVURULAR VE DEĞERLENDİRMELER!

Söz konusu ilana başvurular 25 Nisan 2019 tarihi itibari ile başlayacak olup adaylara başvuru için 15 gün süre verilmiştir. Bu kapsamda adaylar başvurularını en geç 09 Mayıs 2019 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gereklidir. Başvurular istenen belgeler ile birlikte Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla unvan için başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adayların Değerlendirmeleri KPSS puan sırasına göre yapılacak olup atanmaya hak kazanan adayların listesi www.yyu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENEN BELGELER:

 1. Adayların başvurduğu pozisyonu belirten dilekçe.

 2. 2018 KPSS (B) sonuç belgesi ( Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır)

 3. Başvurulan pozisyonlarda istenilen belgeler.

 4. Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.(Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecektir ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)

 5. Adli Sicil Kaydı.

 6. Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge.

 7. 2 adet vesikalık fotoğraf.

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2021, 23:27
YORUM EKLE