Süleyman Demirel Üniversitesi 26 Sağlık Personeli Alacak! En Az Lise

Süleyman Demirel Üniversitesi personel alımı için ilan yayımladı. En az lise mezunu adaylar içerisinden Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Personel alımı.

Süleyman Demirel Üniversitesi 26 Sağlık Personeli Alacak! En Az Lise

Süleyman Demirel Üniversitesi Personel Alımı için ilan yayımladı. Resmi Gazete'nin 13 Ağustos 2021 tarihli yayımladığı ilanlara göre Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda Sözleşmeli Personel Alımı yapacak. Bu kapsamda Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğünde 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 4/b fırkasına göre Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı yapılacak.

ALIM YAPILACAK KADROLAR:

Süleyman Demirel Üniversitesi En az Lise Mezunu personel alımı yapacak. Bu kapsamda,

Lise Mezunu: 11 Hemşire Alımı

Ön Lisans Mezunu: 2 Röntgen Teknisyeni ve 1 Laborant Alımı yapılacak.

Lisans Mezunu: 12 Hemşire Alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

4- Adayın başvurduğu unvan niteliğine göre 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve Lise için KPSSp94, Ön Lisans için KPSSP93 ve Lisans için KPSSp3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

5- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir)

Kadrosuna Göre Eğitim Şartları Nedir?

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Üniversitenin personel alımı başvuruları ilanın yayım tarihi ile başlamış olup en geç 15 gün içerisinde tapılması gereklidir. Bu kapsamda başvurular 13 Ağustos 2021 tarihi ile başlamış olup en geç 27 Ağustos 2021 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gereklidir.

Başvurular sadece Süleyman Demirel Üniversitesi Resmi internet adresi olan https://ikbasvuru.sdu.edu.tr web sayfasından online başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar/başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU KILAVUZU

YORUM EKLE