Selçuk Üniversitesi Mülakatsız 250 Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Selçuk Üniversitesi sözleşmeli olarak personel alımı ilanı yayımladı. 250 Personel alımı için ilan yayımladı. Ön Lisans ve Lisans mezunu kadrolar şöyledir.

Selçuk Üniversitesi Mülakatsız 250 Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Selçuk Üniversitesi 250 personel alımı ilanı yayımladı. Aile Bakanlığı resmi kamu ilanları kısmında yayımlanan ilana göre Ön Lisans ve Lisans mezunu sözleşmeli personel alımı kadroları ve başvuru şartları habrimizde yer almaktatır.

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI!

Selçuk Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuruları ilanın yayım tarihi olan 10 Ağustos 2020 tarihi ile başladı. Adaylara başvuru için 15 günlük süre verildi. Bu kapsamda başvurular 10 - 25 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular sadece istenen belgeler ile birlikte şahsen Selçuk Üniversitesi Personel daire başkanlığına yapılacak.

ALIM YAPILACAK KADROLAR:

Selçuk Üniversitesi toplamda 250 kişilik kadro ile personel alacak. Alımlar Ön Lisans ve Lisans mezunu kapsamında kadro dağılımı şöyledir.

Lisans Mezunu Alım Kadroları: 200 Hemşire, 10 Ebe, 1 Biyolog, 3 Diğer Sağlık Personeli, 

Ön Lisans Mezunu Alım Kadroları: 6 Laborant, 1 eczacı, 15 Röntgen Teknisyeni, 14 Sağlık Teknikeri

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Selçuk Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak.

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4. Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

5. Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

ÖZEL ŞARTLAR:

  • Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.
  • Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
  • Nöbet usulü çalışabilmek,

İLANIN TAM METNİ

Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2020, 15:29
YORUM EKLE
YORUMLAR
Hemşire
Hemşire - 3 yıl Önce

Hemşirelik pozisyonuna kaç puanla başvuracaksınız puanları öğrenelim benim 65.426